Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 6 

0
9

Triển khai nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 6 

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/trien-khai-nhiem-vu-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-trong-thang-6.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here