Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình 

0
82

(*) – Ngày 03/6/2020, đã ban hành Quyết định số 1805/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch cho 02 cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Tượng đài Chủ tịch với Nhân dân .
Đó là đồng chí Trần Đình Dinh, Giám đốc Sở Nội vụ – Thành viên Hội đồng nghệ thuật xây dựng công trình Tượng đài với Nhân dân Quảng Bình; đồng chí Nguyễn Mậu Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao – Thành viên Hội đồng nghệ thuật xây dựng công trình Tượng đài với Nhân dân Quảng Bình.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình gồm 07 nhân vật được làm từ chất liệu hợp kim đồng. là nhân vật trung tâm. Các nhân vật còn lại gồm nhân vật – đại diện cho thế hệ trẻ; nhân vật nữ – đại diện cho ; nhân vật nam – đại diện cho ; nhân vật nam (bộ đội) – đại diện cho lực lượng vũ trang; nhân vật nam (công nhân) – đại diện cho công nhân, trí thức; nhân vật nữ người dân tộc Bru Vân Kiều – đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình.

Được biết, lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình sẽ được tổ chức gắn với dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình diễn ra từ ngày 13 – 16/6/2020 tại Quảng trường Trung tâm thành phố nhằm thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đối với công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ kính yêu, góp phần giáo dục cách mạng, hun đúc lòng yêu nước gắn với việc tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân toàn tỉnh. Đây cũng là dịp để ôn lại vẻ vang, những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, động viên Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tăng cường đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, và công tác xây dựng Đảng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mai Anh

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/chu-tich-ubnd-tinh-tang-bang-khen-cho-02-ca-nhan-co-thanh-tich-trong-trien-khai-thuc-hien-du-an.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here