Đẩy mạnh giáo dục, truyền thông góp phần thực hiện toàn diện các mục tiêu về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số 

0
5

(*) – Đó là mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 930/KH-UBND ngày 29/5/2020 về việc truyền thông dân số tỉnh đến năm 2030.
Theo đó, toàn tỉnh cũng phấn đấu 90% cặp vợ chồng, nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin về cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con; quyền và trách nhiệm trong việc và nuôi dạy con tốt; 70% vị thành niên, thanh niên, nam, nữ sắp kết hôn được cung cấp đầy đủ kiến thức về các hành vi vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi; trên 90% các cơ quan truyền thông đại chúng từ tỉnh đến cơ sở tích cực về giá trị của trẻ em gái, vị thế của phụ nữ và bình đẳng giới; 90% nam, nữ thanh niên, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin về lợi ích của việc tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, lợi ích của tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh; 100% cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân trong toàn tỉnh tiếp tục thực hiện về dân số/sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình; 80 – 90% người cao tuổi hoặc người thân trực tiếp chăm sóc người cao tuổi được cung cấp kiến thức về các biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp, biết cách tự xử lý bước đầu một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, kiến thức về chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập phù hợp, lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ góp phần phát huy vai trò của phong trào hỗ trợ, chăm sóc nâng cao sức khỏe người cao tuổi.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, toàn tỉnh tập trung huy động các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội tham gia truyền thông về dân số và phát triển; tiếp tục xây dựng, triển khai các chương trình phối hợp, xây dựng các mô hình, hoạt động truyền thông toàn diện nội dung về dân số và phát triển; đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm truyền thông về dân số và phát triển; bảo đảm về chất lượng, đổi mới về hình thức, nội dung; tập trung khai thác, phát triển và tận dụng tối đa lợi thế của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông khác. Bên cạnh đó, các ngành và địa phương tổ chực thực hiện có hiệu quả hoạt động truyền thông trực tiếp trong hệ thống dân số các cấp; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác dân số, y tế cơ sở nhằm hình thành, duy trì bền vững hành vi tích cực về dân số và phát triển của các tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông; tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật định kỳ và đột xuất; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai thực hiện…

Mai Anh

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/day-manh-giao-duc-truyen-thong-gop-phan-thuc-hien-toan-dien-cac-muc-tieu-ve-quy-mo-co-cau-ph.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here