Khen thưởng tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 

0
34

(*) – Ngày 19/6/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2058/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2015 – 2020.
Cụ thể, 05 tập thể được khen thưởng gồm Hội Nông dân xã An Thủy, huyện ; Hội Nông dân xã , huyện Quảng Ninh; Hội Nông dân xã , thành phố Đồng Hới; Hội Nông dân xã , huyện ; Hội Nông dân xã Hương Hóa, huyện .

Ngoài ra, có 08 tập thể cũng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, đó là: Ông Dương Đệ Quang, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lệ Thủy; ông Nguyễn Hữu Huế, hội viên Hội Nông dân xã , huyện Quảng Ninh; ông Nguyễn Hữu Thiện, hội viên Hội Nông dân xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới; ông Dư Xuân Cảnh, hội viên Hội Nông dân xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch; ông Dương Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quảng Trạch; ông Nguyễn Quang Tứ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Trung, ; ông Lê Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa; ông Cao Quý Tình, hội viên Hội Nông dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.

Minh Huyền

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/khen-thuong-tap-the-ca-nhan-da-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-cua-ca.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here