Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ XXV

0
472

Ngày 24/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung chương trình của ngày làm việc thứ nhất. Đây là một trong hai đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức Đại hội điểm Đại hội Đảng bộ cấp trên cấp cơ sở.

Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Đăng Quang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, ; đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch , Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, và Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh là con em quê hương; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn huyện và 215 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 7.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ XXV
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Ninh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Có 17/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục phát triển và chuyển dịch đúng hướng, sản lượng lương thực bình quân đạt 50.000 tấn, thu trên địa bàn tăng bình quân gần 21%/năm; hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng mới được tập trung chỉ đạo, bộ mặt và đô thị có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn huyện có 10/14 xã đạt chuẩn mới, bình quân đạt trên 17 /xã và đang phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 2 xã đạt chuẩn mới.

Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách xã hội được triển khai kịp thời, an sinh xã hội đảm bảo; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt được nhiều kết quả tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Dự ước đến cuối năm 2020, toàn huyện còn khoảng 2,95% hộ nghèo, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Quốc phòng – được củng cố vững chắc. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền được phát huy. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân 11%/năm. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác dân vận của hệ thống chính trị được tăng cường. Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội ngày càng khẳng định vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua, báo cáo chính trị tại Đại hội cũng đã nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm rút ra.

Với phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã đề ra 18 chỉ tiêu cụ thể, 6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 8 nhóm giải pháp trên tất cả các lĩnh vực nhằm phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, giữ vững quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Các tham luận tại Đại hội cũng đã tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị để Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng bền bỉ và những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, nhân dân huyện Quảng Ninh đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra những hạn chế và cơ bản thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu mà Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí cũng lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ huyện Quảng Ninh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 39 đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 25/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Hoàng Hồng – Hoàng Thu

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here