Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 cụm Bắc Trung bộ

0
81

Ngày 26/6, tại thành phố , Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng , triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 cụm Bắc Trung bộ. Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thắng, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Bắc Trung bộ. Về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Công Huấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

6 tháng đầu năm 2020, công tác dân vận của hệ thống chính trị các tỉnh Bắc Trung bộ tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm, chú trọng hơn đến công tác dân vận qua việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết trong lãnh đạo, điều hành về công tác dân vận.

Thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020, các cấp chính quyền đã tăng cường đối thoại với nhân dân, nhất là khi có các vụ việc phức tạp. Đặc biệt, trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, cấp ủy các cấp đã có nhiều biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường công tác hòa giải, góp phần giải quyết dứt điểm một số vụ việc phức tạp, tồn động kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội đã phát huy vai trò , vận động nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua “Năm dân vận khéo” 2020 trong xây dựng và văn minh đô thị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở các tỉnh Bắc Trung bộ.

Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 cụm Bắc Trung bộ

Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm,

triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 cụm Bắc Trung bộ.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, những tiềm năng, thế mạnh và thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Bình thời gian qua. Riêng đối với công tác dân vận, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, tăng cường công tác dân vận gắn với các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp, chương trình, đề án về công tác dân vận. Đặc biệt, đã quan tâm chỉ đạo việc bám nắm tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên ở cơ sở. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Ban Dân vận các cấp ở Quảng Bình đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác theo chủ đề từng năm; tăng cường bám nắm địa bàn, giải quyết các vấn đề từ cơ sở. Những kết quả đạt được trong công tác dân vận của Quảng Bình đã góp phần quan trọng phát huy dân chủ, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời trao đổi một số kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương lưu ý về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020: Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Bắc Trung bộ cần tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, nhất là tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phát hiện, nhân rộng các mô hình, tấm gương “Dân vận khéo”. Bên cạnh thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Bắc Trung bộ cần quan tâm hơn nữa đến công tác dân vận của lực lượng vũ trang, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội, công tác vận động đồng bào , đồng bào công giáo…

Minh Phong

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here