Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 

0
33

(*) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 885/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030.
Theo Quyết định, mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng 1,5 – 02% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp đạt khoảng 2,5% – 03%; diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng trên 01% tổng diện tích đất trồng trọt; tỷ lệ sản phẩm hữu cơ đạt khoảng 01% – 02% tính trên tổng sản phẩm sản xuất trong nước; sản phẩm được chứng nhận hữu cơ theo tiềm năng thế mạnh được ưu tiên như sữa, sản phẩm mật ong, thịt gia súc, gia cầm… Ngoài ra, diện tích nuôi trồng hữu cơ đạt khoảng 0,5% – 1,5% tổng diện tích nuôi trồng ; diện tích sản xuất dinh dưỡng hữu cơ đạt khoảng 05% – 10% tổng diện tích sản xuất dinh dưỡng đạt khoảng trên 10%. Đối với sản phẩm dược liệu và lâm sản ngoài gỗ tự nhiên, tỷ lệ sản lượng hữu cơ trên tổng sản lượng đạt khoảng 90% – 95%; hình thức thâm canh tỷ lệ sản lượng hữu cơ trên tổng sản lượng đạt khoảng 75% – 80%; phấn đấu nâng cao hiệu quả của sản xuất hữu cơ trên một đơn vị diện tích; giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng hữu cơ cao gấp 1,3 – 1,5 lần so với sản xuất phi hữu cơ.

Đến năm 2030, diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng 2,5% – 03%; diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng trên 02% với cây trồng chủ lực như lúa, rau đậu các loại, cây ăn quả; tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng 02% – 03%; diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt đạt khoảng 1,5% – 03%, trong đó một số loài thủy đặc sản có giá trị kinh tế như tôm nước lợ, tôm càng xanh, thủy sản bản địa…; diện tích sản xuất muối dinh dưỡng hữu cơ đạt khoảng 05% – 10% tổng diện tích sản xuất muối dinh dưỡng đạt khoảng trên 10; sản phẩm dược liệu và lâm sản ngoài gỗ tự nhiên, tỷ lệ sản lượng hữu cơ trên tổng sản lượng đạt khoảng 95% – 98% năm 2030; hình thức thâm canh tỷ lệ sản lượng hữu cơ trên tổng sản lượng đạt khoảng 80% – 85%. Sản xuất và tiêu thụ phân bón hữu cơ trong nước đạt 03 triệu tấn vào năm 2020 và tăng dần trong các năm tiếp theo, tăng tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ trong tổng sản phẩm phân bón lên 15% năm 2025; tăng số lượng bảo vệ sinh học trong danh mục thuốc bảo vệ được phép sử dụng lên 30%; giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản hữu cơ cao gấp 1,5 – 1,8 lần so với sản xuất phi hữu cơ.

Thủ tướng cũng đưa ra các nhiệm vụ chủ yếu để đạt được mục tiêu trên như: Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung và các sản phẩm hữu cơ chủ lực; phát triển đa dạng hình thức tổ chức sản xuất sản phẩm hữu cơ; nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp hữu cơ; phát triển tổ chức chứng nhận, hoàn thiện hệ thống , quy chuẩn và quy trình kỹ thuật; tăng cường chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm hữu cơ…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án; chủ động lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án với chương trình mục tiêu Quốc gia và các đề án của Bộ, ngành và địa phương khác có liên quan; lựa chọn và xác định yếu tố hoàn thiện mô hình thí điểm sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại các địa phương theo danh mục đã phê duyệt; chỉ định đơn vị có năng lực nghiên cứu, chứng nhận và liên kết chuỗi giá trị tham gia triển khai mô hình thí điểm, xây dựng kế hoạch triển khai và từng bước nhân rộng mô hình; kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai Đề án.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định sản phẩm lợi thế, lĩnh vực chủ lực, vùng có lợi thế về sản xuất hữu cơ, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đề án, dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ đáp ứng yêu cầu và phù hợp với tiêu chuẩn ngành Nông nghiệp; xây dựng cơ chế chính sách đặc thù của địa phương như đất đai, hạ tầng, giống, công nghệ sản xuất… phục vụ cho phát triển nông nghiệp hữu cơ; bố trí kinh phí từ địa phương và huy động nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ của địa phương…

Các Bộ, ngành khác và các tổ chức hội nghề nghiệp theo chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện Đề án; đồng thời vận động, người dân, tham gia sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hữu cơ và gắn kết chuỗi giá trị nông sản hữu cơ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/6/2020.

Hồng Mến

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/thu-tuong-phe-duyet-de-an-phat-trien-nong-nghiep-huu-co-giai-doan-2020—2030.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here