Khen thưởng 05 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2020 

0
26

(*) – Ngày 26/6/2020, đã ban hành Quyết định số 2176/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2020.
Theo đó, có 05 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, đó là: Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang thành phố ; Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang ; Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang xã Thái Thủy, huyện ; Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang xã , huyện ; Nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang xã , huyện .

Thời gian qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân và thực hiện nghĩa vụ quân sự được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Các địa phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân bảo đảm đủ chỉ tiêu, đúng thời gian, chất lượng tốt, trong đó chú trọng tuyển chọn, gọi những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề chuyên môn để sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được bổ sung và góp phần xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ về số lượng, chất lượng. Năm 2020, toàn tỉnh có 950 thanh niên lên đường và 161 thanh niên được giao cho các đơn vị Công an…

Minh Huyền

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/khen-thuong-05-tap-the-da-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-cong-tac-tuyen-quan-nam-2020-82531949.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here