Quảng Bình tập trung phòng, chống hạn hán cho cây trồng vụ Hè thu 2020

0
46

2020, do kéo dài nên mực nước tại các hồ chứa thủy lợi và các ao, hồ, sông, suối tại địa bàn tỉnh hạ xuống thấp. Các địa phương đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước sản xuất.

Quảng Bình tập trung phòng, chống hạn hán cho cây trồng vụ Hè thu 2020

Do nắng nóng kéo dài nên mực nước tại các hồ chứa thủy lợi và các ao, hồ, sông, suối

tại địa bàn tỉnh Quảng Bình hạ xuống thấp.

Theo số liệu thống kê của Sở và Phát triển tỉnh Quảng Bình, đến cuối tháng 5/2020, dung tích bình quân chung của 150 hồ chứa trên địa bàn tỉnh chỉ đạt khoảng 52% dung tích , trong đó có 31 hồ chứa ở huyện và huyện mực nước chỉ đạt từ 27 đến 38% dung tích .

Để chủ động phòng, chống cho cây trồng vụ Hè thu 2020, các sở, ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh Quảng Bình đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để phòng, chống . Tuy nhiên, do tình hình nắng nóng kéo dài liên tục, lượng mưa trong năm ít nên trong tổng số 22.716ha cây trồng vụ Hè thu 2020, có gần 2.400ha bị thiếu nước ngay từ đầu vụ, buộc phải bơm tận dụng nguồn nước từ các ao, hồ, sông, suối. Gần 300ha không thể sản xuất do thiếu nước và trên 100ha diện tích phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Lê Mai

Nguồn: QBTV.vn

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here