Tổng kết Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam” 

0
18

(Tin Sở-Ban-Ngành) – Sáng ngày 29/6/2020, tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam” tại .
Được biết, Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng ở Việt Nam” (Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam”, viết tắt FCPF-REDD+).

Đến nay, thông qua các hoạt động , tập huấn về REDD+ đã nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và vai trò của REDD+ trong Nhân dân, đặc biệt là người dân miền núi; cung cấp trang thiết bị và đào tạo lực lượng làm công tác theo dõi diễn biến rừng có trình độ chuyên môn để làm nhiệm vụ đo đạc, báo cáo, kiểm chứng làm cơ sở đánh giá mức hấp thụ các – bon trong quá trình thực hiện REDD+ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thông qua thực hiện Dự án, tỉnh đã thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động REDD + của tỉnh trên cơ sở lồng ghép các hoạt động của Dự án REDD+ với việc thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và tăng cường các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý rừng bền vững trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các chuyên gia và Ban Quản lý Dự án Trung ương hoàn thiện Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 – 2025.

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống quản lý và thực hiện REDD+ hiệu quả, góp phần quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển nền kinh tế các – bon thấp, giảm nghèo, tích cực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ khí hậu trái đất. Nguồn tài trợ từ Quỹ đối tác các – bon lâm nghiệp (FCPF) thông qua Ngân hàng Thế giới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe cán bộ Ban Quản lý Dự án điểm lại quá trình hoạt động và kết quả đạt được trong thực hiện Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam” tại Quảng Bình qua 02 giai đoạn: Từ tháng 3/2013 đến tháng 8/2016 và từ tháng 11/2016 đến tháng 6 – 2020 với tổng kinh phí trên 10 triệu USD.

Đặng Hà

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/tong-ket-du-an-ho-tro-chuan-bi-san-sang-thuc-hien-redd+-o-viet-nam-.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here