Tổng sản phẩm tăng 3,38% so với cùng kỳ năm 2019 

0
8

(Tin Sở-Ban-Ngành) – Theo công bố của Tổng cục Thống kê, ước tính tổng sản phẩm (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh 6 tháng 2020 đạt 11.818,8 tỷ đồng, tăng 3,38% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và đạt 2.515,5 tỷ đồng, tăng 3,33%, đóng góp 0,71 điểm phần trăm; khu vực và xây dựng đạt 2.887,0 tỷ đồng, tăng 8,26%, đóng góp 1,93 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ đạt 5.889,2 tỷ đồng, tăng 1,05%, đóng góp 0,54 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 527,1 tỷ đồng, tăng 4,64% so với cùng kỳ năm 2019, đóng góp 0,20 điểm phần trăm trong tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh. 
Thời gian qua, do dịch Covid-19 nên đã ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế của tỉnh, nhất là các ngành thuộc khu vực dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm nay thấp hơn nhiều tốc độ tăng trưởng 6 tháng năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Trong 03 khu vực của nền kinh tế, chỉ có khu vực công nghiệp – xây dựng tốc độ tăng trưởng cao, còn lại khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và khu vực dịch vụ tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, về khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: Vụ Đông Xuân năm nay gay gắt đến sớm và xảy ra trên diện rộng nên cây trồng hàng năm phát triển không thuận lợi đã ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, nhiều cây trồng năng suất, sản lượng giảm dẫn đến ngành trồng trọt tăng trưởng thấp; ngành có mức tăng trưởng khá. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm tăng 3,33% chủ yếu có sự đóng góp lớn của ngành thủy sản, nhờ sản lượng thủy sản tăng trưởng ổn định.

Khu vực công nghiệp – xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng khá với 8,26%, trong đó ngành công nghiệp tăng 7,46%, ngành xây dựng tăng 9,01%. Sản xuất công nghiệp mặc dù gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhưng nhiều đã kịp thời điều chỉnh sản xuất kinh doanh để duy trì và phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh triển khai xây dựng khá nhiều nên ngành xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng cao.

Khu vực dịch vụ là khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất do dịch Covid-19, một số ngành tăng trưởng thấp so với cùng kỳ như: Ngành vận tải kho bãi, ngành bán buôn, bán lẻ hàng hoá, ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống, ngành hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (chủ yếu là dịch vụ lữ hành)… 06 tháng đầu năm, khu vực dịch vụ chỉ tăng 1,05% so với cùng kỳ, tốc độ tăng thấp nhất trong 03 khu vực của nền kinh tế.

N.Q

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/tong-san-pham-tang-3-38-so-voi-cung-ky-nam-2019.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here