Đối thoại về việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và lý lịch tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp 

0
17

(Tin Sở-Ban-Ngành) – Sáng ngày 30/6/2020, Sở đã tổ chức hội nghị đối thoại về việc thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực bổ trợ và lý lịch liên quan đến hoạt động của . Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và gần 100 trên địa bàn tỉnh.

Đối thoại về việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và lý lịch tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp 

Thời gian qua, Sở Tư pháp đã chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng các TTHC, đặc biệt là TTHC liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác truyền thông, công bố, công khai đầy đủ TTHC tại Bộ phận Một cửa, các đơn vị trực thuộc và Trang Thông tin điện tử, Sở Tư pháp đã nâng cao chất lượng hoạt động, rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết TTHC so với quy định của pháp luật; đồng thời xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là cán bộ trực tiếp thụ lý, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết TTHC.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày một số tham luận về việc thực hiện các TTHC trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và lý lịch tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể: Những kết quả đạt được trong việc công bố, công khai, rà soát đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực tư pháp thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp; thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các TTHC trong lĩnh vực lý lịch tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện tại của tỉnh; thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các TTHC trong lĩnh vực công chứng; một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chứng nhận các hợp đồng thế chấp tài sản tại các tổ chức hành nghề công chứng…

Đây là diễn đàn để các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ xuất khẩu , tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp địa phương và đơn vị liên quan phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện, giải quyết TTHC trong lĩnh vực tư pháp. Thông qua đó nhằm đánh giá thái độ, trách nhiệm của công chức, viên chức và tổ chức cung cấp dịch vụ công thuộc ngành Tư pháp quản lý trong quá trình tiếp xúc, hướng dẫn, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Minh Huyền

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/doi-thoai-ve-viec-thuc-hien-cac-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bo-tro-tu-phap-va-ly-lich-tu-.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here