Thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong 

0
53

Ngày 26/6/2020, đã ban hành Quyết định số 2165/QĐ-UBND về việc thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong tỉnh Quảng Bình (Khu DTTN).
Theo đó, việc thành lập Khu DTTN nhằm bảo tồn các hệ sinh thái rừng nhiệt đới, trong đó hơn 50% diện tích rừng phân bố ở vùng đất có độ cao dưới 700 m so với mực nước biển; bảo tồn và phát triển các loài động, , đặc biệt là động, nguy cấp, quý hiếm; tăng cường khả năng phòng hộ đầu nguồn; phát triển du lịch sinh thái vùng phía Tây – Nam của tỉnh; góp phần , giữ vững an ninh – quốc phòng và phát triển bền vững trong khu vực miền Trung nói riêng, Việt Nam nói chung.

Thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong Mục tiêu cụ thể của Khu DTTN là bảo tồn đa dạng sinh học, các giá trị tự nhiên, đặc biệt bảo tồn, duy trì tính ổn định của diện tích rừng kín thường xanh trên đất thấp và rừng kín thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới còn tương đối nguyên vẹn; bảo tồn và phát triển các loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm đang bị đe dọa nhằm ổn định sự đa dạng về thành phần loài, tăng số lượng các cá thể và quần thể các loài đang bị đe dọa; tăng cường chức năng phòng hộ đầu nguồn cho các sông, suối trong lưu vực và sông , góp phần hạn chế , lũ lụt, đồng thời cung cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân thuộc huyện , và thành phố Đồng Hới; duy trì độ che phủ và nâng cao chất lượng rừng thuộc Khu DTTN, khu vực vùng đệm.

Bên cạnh đó, việc thành lập Khu DTTN cũng nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong vùng về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái; thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng đệm, tạo điều kiện để người dân tham gia bảo vệ và nâng cao độ che phủ rừng trong khu vực, giảm dần sức ép của vùng đệm đối với tài nguyên rừng; phát triển du lịch sinh thái khu vực phía Tây – Nam tỉnh, tạo điều kiện nâng cao thu nhập của người dân trong khu vực.

Khu DTTN nằm ở phía Tây – Nam tỉnh Quảng Bình thuộc địa giới hành chính xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, bao gồm toàn bộ diện tích của 21 tiểu khu. Tổng diện tích Khu DTTN là 22.132,93 ha với các phân khu chức năng gồm: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu hành chính – dịch vụ.

Khu DTTN có Ban Quản lý trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác của chủ rừng tại Khu DTTN.

Sau khi Khu DTTN thành lập sẽ có các hoạt động gồm: Thành lập Ban Quản lý Khu DTTN, đồng thời giải thể Ban Quản lý Nam Quảng Bình; phân định và cắm mốc ranh giới Khu DTTN ngoài thực địa; xây dựng cơ sở hạ tầng của Khu DTTN; quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; phục hồi và phát triển hệ sinh thái rừng trong Khu DTTN; hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm Khu DTTN; trồng cây xanh cảnh quan sinh thái; chương trình giáo dục, nghiên cứu khoa học và đào tạo.

N.Q

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/thanh-lap-khu-du-tru-thien-nhien-dong-chau—khe-nuoc-trong.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here