Tập trung rà soát các chỉ tiêu để tăng cường chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2020 

0
39

(*) – Đó là chỉ đạo của đồng chí , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch , Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị thường kỳ tháng 6 do tổ chức vào chiều ngày 30/6/2020 để đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực và đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch ; đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh.

Tập trung rà soát các chỉ tiêu để tăng cường chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2020 

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, mặc dù trong điều kiện gặp khó khăn nhưng kinh tế – xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm đạt được những kết quả tích cực, kinh tế vẫn tăng trưởng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng, thu đạt trên 50% dự toán giao cả năm, lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo và chỉ đạo thực hiện tốt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 3,38% so với cùng kỳ (KH cả năm tăng 7,4%, thực hiện cùng kỳ 6,32%); giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, tăng 3,21% so với cùng kỳ (KH cả năm tăng 4,0%, thực hiện cùng kỳ 4,12%); giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,0% so với cùng kỳ (KH cả năm tăng 8,5%, thực hiện cùng kỳ 6,7%); giá trị sản xuất các ngành dịch vụ giảm 1,09% so với cùng kỳ (KH cả năm tăng 7,2%, thực hiện cùng kỳ 6,71%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9.440 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ, đạt 42,9% (KH 22.000 tỷ đồng); thu trên địa bàn 2.765,6 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ, đạt 50,3% dự toán địa phương (dự toán cả năm 5.500 tỷ đồng); giải quyết việc làm cho 12.845 , đạt 36,7% KH (KH cả năm 35.000 – 36.000 ); có 91% dân số tham gia y tế (KH cả năm >90%); tỷ lệ xã, phường, thị trấn hoàn thành phổ cập trung học cơ sở (mức độ III) đạt 93,08% (KH 100%); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,6% (KH năm 65%), trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 48,5% (KH năm 50%).

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 trong bối cảnh còn ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đòi hỏi cần tiếp tục có sự chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành, địa phương, sự hỗ trợ, chia sẻ, gánh vác trách nhiệm của các đoàn thể, cộng đồng và người dân trong tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế; thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của ; có giải pháp thu hút du khách, kích cầu ; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết thu hồi các dự án chậm, dây dưa; đôn đốc công tác thu ngân sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác Đại hội Đảng các cấp…

Mai Anh

 

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/tap-trung-ra-soat-cac-chi-tieu-de-tang-cuong-chi-dao-thuc-hien-phan-dau-hoan-thanh-trong-6-tha.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here