Tuyên Hóa: Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông năm 2020 

0
30

: Lập lại trật tự hành lang năm 2020 

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/tuyen-hoa-lap-lai-trat-tu-hanh-lang-an-toan-giao-thong-nam-2020.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here