Chỉ số giá bình quân tháng 6/2020 trên địa bàn tỉnh tăng 0,32% 

0
22

Chỉ số giá bình quân tháng 6/2020 trên địa bàn tỉnh tăng 0,32% 

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/chi-so-gia-binh-quan-thang-6-2020-tren-dia-ban-tinh-tang-0-32-.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here