Home Tin tức – Sự kiện Chính quyền Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 

0
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 

(Chỉ đạo-Điều hành) – Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối mới tỉnh, trong thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, tại một số địa phương, tiến độ triển khai thực hiện Chương trình vẫn còn chậm so với yêu cầu, công tác chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt.
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2020 đúng thời hạn đề ra, ngày 03/7/2020, đã ban hành Công văn số 1159/UBND-KT yêu cầu huyện, thành phố, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục thẩm định nhằm sớm khởi công các công trình xây dựng NTM trên địa bàn, nhất là tại những xã đăng ký đạt xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; phân công, gắn trách nhiệm từng thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện với từng xã cụ thể, thường xuyên bám cơ sở, chỉ đạo, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; hướng dẫn xã thực hiện , đặc biệt là chưa đạt, đồng thời có kế hoạch củng cố, giữ vững đã hoàn thành, ưu tiên phê duyệt thủ tục liên quan để các xã sớm hoàn thành theo mục tiêu đề ra…

Bên cạnh đó, UBND các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020 tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, sớm hoàn thành trước mùa mưa bão; rà soát, đánh giá tình hình thực hiện tất cả tiêu chí, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu để trình UBND cấp huyện thẩm tra ngay khi đủ điều kiện; đối với xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 vẫn còn có đơn vị trường học chưa được công nhận đạt chuẩn Quốc gia hoặc đã được công nhận nhưng đã quá thời hạn 05 năm theo quy định cần khẩn trương hoàn thành tiêu chí Trường học theo yêu cầu Bộ tiêu chí.

Ngoài ra, các sở, ngành được phân công chỉ đạo 11 xã tiếp tục phối hợp với sở, ngành phụ trách tiêu chí chưa đạt và UBND các huyện, thành phố, thị xã bám sát xã được phân công để hướng dẫn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ; rà soát hồ sơ, kịp thời phát hiện và đề nghị địa phương hoàn chỉnh, bổ sung nội dung chưa đạt yêu cầu, tránh trường hợp đến khi thẩm định mới đề nghị địa phương khắc phục. Bên cạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn 11 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2020 theo phân công, các sở, ngành khẩn trương rà soát tiêu chí ngành mình phụ trách, đánh giá mức độ đạt được của tiêu chí đối với xã đăng ký đạt xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu năm 2020 (kể cả tiêu chí xã báo đạt) để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn và xử lý vướng mắc…

Minh Huyền

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/day-nhanh-tien-do-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi-nam-2020-93824951.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here