Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn 

0
21

(*) – Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình, công trình lân cận và ngăn ngừa những sự cố có thể xảy ra, đặc biệt trong mùa mưa bão sắp tới, Bộ Xây dựng vừa ban hành Công văn số 329/BXD-GĐ về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn. 
Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng và các cơ quan có liên quan rà soát công tác quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1914/BXD-GĐ ngày 14/8/2019. Đặc biệt lưu ý tăng cường công tác quản lý, kiểm tra điều kiện năng lực các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, thẩm định xây dựng và kiểm tra việc nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các địa phương cần phổ biến tài liệu Hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn đến các Chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất được phân cấp, ủy quyền, các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng khi thực hiện thiết kế, thi công, nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây có kích thước lớn để tham khảo, áp dụng.

N.Q

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/tang-cuong-quan-ly-chat-luong-cac-cong-trinh-nha-cong-nghiep-co-su-dung-ket-cau-tuong-xay-kich-.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here