Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 

0
68

Phê duyệt Danh mục có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/phe-duyet-danh-muc-doanh-nghiep-co-von-nha-nuoc-thuc-hien-thoai-von-den-het-nam-2020.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here