Trang chủ Tin tức – Sự kiện Chính quyền Bảo đảm thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh trong...

Bảo đảm thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông 

0
14

(Chỉ đạo-Điều hành) – Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện kế hoạch, lộ trình phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng giảm. Vì vậy, nguồn tuyển sinh và chất lượng tuyển sinh đầu vào của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, không đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề (cả về số lượng và chất lượng) của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong, ngoài tỉnh.
Ngày 06/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1376/UBND-KGVX về việc bảo đảm thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông và đẩy mạnh công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp thị trường lao động và tăng năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư của tỉnh trong thời kỳ mới.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phân luồng, phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT phù hợp với quy định tại Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 17/10/2011 của Bộ Chính trị (đến năm 2020, phấn đấu có ít nhất 30% học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề), Luật Giáo dục năm 2019, Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025” và Kế hoạch số 936/KH-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 – 2025” trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kịp thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của thí sinh và người dân về nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, nhất là chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người học các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp, liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp với giáo dục đại học, chính sách giải quyết việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp…

Hồng Mến

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/bao-dam-thuc-hien-tot-cong-tac-phan-luong-hoc-sinh-trong-giao-duc-pho-thong.htm

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây