Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức buổi công bố công khai kết quả trả giá cuộc đấu giá quyền sử dụng đất. 

0
333

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức buổi công bố công khai kết quả trả giá cuộc đấu giá quyền sử dụng 60 thửa đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu dân cư phía Bắc đường Lê Lợi, phường Bắc Nghĩa, thành phố , tỉnh :Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức buổi công bố công khai kết quả trả giá cuộc đấu giá quyền sử dụng đất. 

Nguồn: Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here