Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 

0
57

(*) – Chiều ngày 31/7/2020, tổ chức hội nghị bàn các giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2020. Đồng chí , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 

Từ đến nay, UBND tỉnh đã triển khai chỉ đạo quyết liệt các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình. Tính đến ngày 30/7/2020, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đạt 43,82% kế hoạch (tương đương so với cùng kỳ), trong đó nguồn vốn Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu đạt 52,62%; vốn cân đối địa phương đạt 64,33%; vốn Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu Quốc gia đạt 37,25%; vốn nước ngoài (ODA) đạt 12,74%; vốn dự phòng Trung ương năm 2019 (giao bổ sung trong năm 2020) đạt 3,4%; vốn năm 2018, 2019 kéo dài sang năm 2020 đạt 29,46%.

Tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu và vốn cân đối ngân sách địa phương thực hiện tốt, đạt kế hoạch đề ra, dự kiến tỷ lệ giải ngân đạt 100% trong năm 2020.

Tuy nhiên, các nguồn vốn còn lại như ODA, Chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn năm 2018, 2019 kéo dài sang năm 2020, vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 kết quả giải ngân còn thấp, cần phải tập trung chỉ đạo, thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân các dự án, trong đó tập trung nêu rõ các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm giải ngân, lộ trình thực hiện và các giải pháp thực hiện công tác giải ngân từ nay đến cuối năm…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, , thành phố và chủ đầu tư phải quán triệt sâu sắc, xác định việc đẩy mạnh và thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt quan trọng trong năm 2020 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra.

Để đạt được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt 100% theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tập trung đôn đốc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, có kế hoạch và cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, kiểm điểm trách nhiệm nếu không thực hiện đúng cam kết, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về tiến độ giải ngân các nguồn vốn của ngành, địa phương, đơn vị mình được giao thực hiện.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư cần nâng cao tinh thần trách nhiệm để tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời xử lý các vướng mắc, rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản để hoàn thành hồ sơ giải ngân các công trình, dự án kịp thời; kiên quyết xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết…

Mai Anh

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/tiep-tuc-trien-khai-quyet-liet-dong-bo-cac-giai-phap-de-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-giai-ngan.htm

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here