8 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 5, 2021

HĐND các huyện, thành phố tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026

- Advertisement -

Ngày 25/6, HĐND thành phố Đồng Hới và các huyện Minh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.

* HĐND thành phố Đồng Hới khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt và quyết định một số nội dung quan trọng. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Công Huấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Trần Phong, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới.

HĐND các huyện, thành phố tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026
Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố về kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; về kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo của Thường trực HĐND và UBND thành phố về cơ cấu, tổ chức bộ máy của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo của Ủy ban MTTQVN thành phố tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri các xã, phường trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND đã bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của hai Ban HĐND thành phố; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân thành phố. Đồng chí Trần Phong, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Đồng Hới được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Hoàng Ngọc Đan được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Phong, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND thành phố khóa XXII rất nặng nề, đòi hỏi HĐND, Thường trực HĐND, các Ban và từng cá nhân các vị đại biểu cần phải năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kế thừa và phát huy những thành quả của khóa trước, HĐND khóa XXII sẽ tập trung thời gian, nguồn lực để khẩn trương thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nghị quyết của Thành ủy phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; kịp thời hoạch định, quyết định các chính sách tạo ra cơ chế, môi trường thuận lợi hơn để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh của thành phố; thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển nhanh và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2021-2026.      

- Advertisement -

* HĐND huyện Minh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tham dự có đồng chí Nguyễn Lương Bình, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

HĐND các huyện, thành phố tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026
HĐND huyện Minh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử huyện đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong ngày hội lớn diễn ra vào ngày 23/5 vừa qua, cùng với cử tri cả nước, cử tri huyện Minh Hóa đã bầu đủ 3 vị đại biểu Quốc hội, 4 vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại khu vực huyện Minh Hóa; bầu được 31 vị đại biểu HĐND huyện và 288 vị đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Kỳ họp lần này, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Minh Hóa được tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Huyện ủy được tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban của HĐND huyện; bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện; bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện và thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện Minh Hóa.

* HĐND huyện Quảng Trạch khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tham dự có đồng chí Đinh Hữu Thành, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

HĐND các huyện, thành phố tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử vào HĐND huyện Quảng Trạch khóa XX,

- Advertisement -

nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe trình bày báo cáo của HĐND và UBND huyện về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, công bố Nghị quyết xác nhận tư cách 32 đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu cũng được nghe các báo cáo của HĐND và UBND huyện về cơ cấu, tổ chức bộ máy HĐND, UBND huyện Quảng Trạch nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua các tờ trình và bầu các chức danh HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện. Kết quả phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của HĐND huyện khóa XX và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2021 nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban của HĐND huyện. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỳ họp đã tín nhiệm và bầu đồng chí Nguyễn Xuân Đạt giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, kỳ họp tiến hành bầu các chức danh của UBND huyện. Đồng chí Phan Văn Thanh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

* HĐND huyện Quảng Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất.

HĐND các huyện, thành phố tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của Uỷ ban Bầu cử huyện về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện Quảng Ninh, khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu đủ số lượng 30 đại biểu.

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, HĐND huyện tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban của HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, đồng chí Hoàng Văn Thụ, Phó Bí thư Thường trực, tái cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Phạm Trung Đông, Phó Bí thư Huyện ủy tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo của Uỷ ban MTTQVN huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND. Đồng thời, xem xét, thảo luận và thông qua các Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Bí thư Huyện uỷ Quảng Ninh đánh giá cao kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện Quảng Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Thành công cuộc bầu cử một lần nữa thể hiện sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, là kết quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền và sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị các đại biểu HĐND huyện khoá XX tiếp tục nêu cao trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, kêu gọi các tầng lớp Nhân dân nỗ lực phấn đấu thi đua lao động, sản xuất nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021 và nhiệm vụ 5 năm 2021-2026.

Nguồn tin: QBTV.vn
Link bài gốc: http://qbtv.vn/tin-tuc/hdnd-cac-huyen-thanh-pho-to-chuc-ky-hop-thu-nhat-nhiem-ky-2021-2026-18231.html
- Advertisement -

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,035Thành viênThích
284Người theo dõiTheo dõi
21,600Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm