14.7 C
New York
Thứ Ba, Tháng Mười Hai 7, 2021

Trường Chính trị tỉnh: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

- Advertisement -

(Chính trị) – Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN).
 
Là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trực thuộc Tỉnh ủy, thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiên cứu khoa học.
 
Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết yêu cầu các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tăng cường nâng cao nhận thức, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Trường Chính trị tỉnh: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngTrường Chính trị tỉnh luôn chú trọng gắn nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Trên cơ sở Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên các lớp đào tạo về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 
Trường Chính trị tỉnh luôn tuân thủ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, định hướng việc thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để chỉ đạo việc giữ vững tính đảng trong hoạt động giảng dạy và học tập lý luận chính trị.
 
Từ đó, mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường luôn coi trọng công tác giảng dạy với ý thức trách nhiệm của một người cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, luôn có ý thức tuyên truyền và bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, bảo vệ Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch luôn ra sức lợi dụng, xuyên tạc, công kích và phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin.
 
Hiện nay, Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình là một trong những trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc triển khai đầy đủ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, như: đào tạo cao cấp lý luận chính trị; trung cấp lý luận chính trị-hành chính; bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính; bồi dưỡng nghiệp vụ các tổ chức đoàn thể… với số lượng lớp, học viên khá đông (năm 2019 có 34 lớp với 2.403 học viên; năm 2020 có 32 lớp với 2.037 học viên).
 
Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã chú trọng lãnh đạo, gắn nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiên cứu khoa học bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực.
 
Bà Nguyễn Thị Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh khẳng định: “Đội ngũ giảng viên luôn phải nắm chắc nội dung chuyên ngành, cập nhật thường xuyên kiến thức thực tiễn trong tỉnh, trong nước và thế giới để vận dụng nhuần nhuyễn vào bài giảng, lồng ghép hiệu quả nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm rõ tính đúng đắn, sáng tạo, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên cũng phải có bản lĩnh chính trị rõ ràng, có nghiệp vụ tốt để tham gia tích cực, hiệu quả trong xử lý các tình huống nảy sinh trong dạy học, thuyết phục được học viên, giúp học viên có nhận thức đúng đắn, lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng!”.
 
Cùng với việc triển khai nghiên cứu, biên soạn đưa nội dung đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội vào giảng dạy, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh đã chủ động nghiên cứu các đề tài viết bài đăng tải trên các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử, hội thảo khoa học… 

Trường Chính trị tỉnh: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của ĐảngViệc đào tào, bồi dưỡng lý luận chính trị, cấp chứng chỉ ngày càng được Trường Chính trị tỉnh chú trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Trường cũng tích cực chỉ đạo cán bộ tham gia thành viên Ban chỉ đạo 35 của cấp ủy các cấp hoặc tổ giúp việc Ban chỉ đạo 35 các cấp ủy đảng… nhằm tuyên truyền, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN.
 
Đặc biệt, trong năm 2020, trường đã tổ chức thành công hội thảo khoa học với nội dung “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong việc giảng dạy lý luận chính trị trong tình hình mới ở Trường Chính trị Quảng Bình”.
 
Hội thảo là dịp để đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường tiếp tục khẳng định những giá trị phổ quát, đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, qua đó có sự vận dụng linh hoạt những nguyên lý của chủ nghĩa Mác trong điều kiện thực tiễn ở Việt Nam.
 
Mỗi bài giảng, mỗi công trình nghiên cứu của các cán bộ, giảng viên nhà trường chính là những luận cứ khoa học, mang hơi thở của đời sống thực tế, để khẳng định vị thế và thành tựu của đất nước qua 35 năm đổi mới.
 
Từ đó, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng thay đổi hệ giá trị văn hóa Việt Nam; lợi dụng đổi mới để gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo; củng cố niềm tin, hun đúc lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy ý chí, khát vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
 
“Với tư cách là một trong những cơ quan tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng ủy, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh luôn tự hào đã góp phần vào nhiệm vụ quan trọng, thiêng liêng đó, giúp giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”, bà Nguyễn Thị Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết thêm.
 
Lê Mai
 
 
 
 
 

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/chinh-tri/202106/truong-chinh-tri-tinh-tang-cuong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-2190688/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,035Thành viênThích
284Người theo dõiTheo dõi
21,600Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm