Trang chủ Tin tức – Sự kiện Chính quyền Nâng cao Chỉ số Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Bộ...

Nâng cao Chỉ số Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tỉnh năm 2021 

0
50
Sở Công Thương được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đầu mối tổ chức thực hiện Chỉ số Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh năm 2021. Theo đó, Sở vừa có Công văn đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp để duy trì kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện nâng cao Chỉ số Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Bộ Chỉ số PCI, góp phần cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh.
Cụ thể, Sở Công Thương thực hiện Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; chịu trách nhiệm chủ trì triển khai thực hiện các tiêu chí thành phần số thuộc Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành chủ trì thực hiện các tiêu chí thành phần khác thuộc bộ Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện theo kế hoạch; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ và đột xuất; tăng cường tổ chức và phát huy hiệu quả các Chương trình xúc tiến thương mại thông qua hoạt động hội chợ, triển lãm, kết nối cung – cầu, định kỳ đánh giá hiệu quả, mức độ đạt được của hoạt động xúc tiến thương mại; chủ trì kiểm soát hiệu quả tình trạng độc quyền trong kinh doanh; tham mưu xây dựng các quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, thương mại phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai thực hiện các tiêu chí: Tỷ lệ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên tổng số doanh nghiệp, Tỷ lệ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư nhân và FDI trên tổng số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tiêu chí Doanh nghiệp từng sử dụng dịch vụ đào tạo về kế toán, tài chính, nội dung liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp có khác đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra; quan tâm chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, phòng chuyên môn tham mưu UBND tỉnh cơ chế hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp, tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh…, triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Tư pháp chủ trì triển khai thực hiện các tiêu chí Doanh nghiệp từng sử dụng dịch vụ tư vấn về pháp luật, Doanh nghiệp đã sử dụng nhà cung cấp tư nhân cho dịch vụ tư vấn pháp luật, Doanh nghiệp có ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và nội dung liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý, dịch vụ về tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra; thường xuyên tổ chức rà soát văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND, UBND ban hành để kịp thời phát hiện, xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, quy định không còn phù hợp với thực tiễn, nhất là các quy định của địa phương liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư; tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật qua đó phát hiện những quy định của văn bản cấp trên không còn phù hợp, thiếu tính khả thi để tham mưu cấp có thẩm quyền kiến nghị cơ quan Trung ương xử lý, đảm bảo góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương; khảo sát về nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm xác định cụ thể nội dung, hình thức, biện pháp để tổ chức hoạt động cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, để cung cấp kiến thức pháp lý cho doanh nghiệp đảm bảo đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của doanh nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai thực hiện các tiêu chí, nội dung liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học – công nghệ trong sản xuất, kinh doanh đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra; đẩy mạnh việc xây dựng và cung cấp dịch vụ liên quan tới công nghệ; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ Quốc gia đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai thực hiện các tiêu chí, nội dung liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho lãnh đạo doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra; phối hợp với các ngành, trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp; phát triển và liên kết mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa về giáo dục, đào tạo; tạo điều kiện cho nhà cung cấp dịch vụ đào tạo tư nhân, đa dạng hóa nguồn cung trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

Trường Đại học Quảng Bình, Cao đẳng Nghề phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành triển khai thực hiện tiêu chí, nội dung liên quan đến đào tạo kiến thức về quản trị kinh doanh, tài chính kế toán cho doanh nghiệp, cá nhân đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

PV Hồng Mến


Tra cứu mã số thuế,
678.vn,
sntv.vn,
Tuongquan.vn,
Projectrunway.com.vn,
Nox,
Amelinda Hieu,
nhipdapnhadat.com.vn,
Sieusaosanco.vn,
kitudacbiet.co

Chứng nhận ISO 9001,
Chứng nhận ISO 22000,
Chứng nhận ISO 14001,
Chứng nhận CE Marking,
Chứng nhận hợp quy,
Chứng nhận ISO,
Chứng nhận ISO 27001,
Chứng chỉ an toàn,
Chứng chỉ năng lực xây dựng,
Làm lý lịch tư pháp

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình
Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/nang-cao-chi-so-dich-vu-ho-tro-doanh-nghiep-thuoc-bo-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-ti.htm

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây