5.5 C
New York
Thứ Ba, Tháng Mười Một 29, 2022

Thông báo kết luận của đồng chí Đoàn Ngọc Lâm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Các ngày lễ lớn tỉnh về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

- Advertisement -
Ngày 22/6/2021, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Các ngày lễ lớn tỉnh về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tham dự buổi làm việc có: các thành viên Ban Chỉ đạo Các ngày lễ lớn tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Lệ Thủy, Quảng Trạch. Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. 
Sau khi nghe Sở Văn hóa và Thể thao – cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Các ngày lễ lớn tỉnh báo cáo về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Các ngày lễ lớn tỉnh, ý kiến của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Sở Văn hóa và Thể thao – cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Các ngày lễ lớn tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị, triển khai các nội dung, công việc để tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp cơ bản đảm bảo mục tiêu, yêu cầu Kế hoạch 565/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh đề ra. Trong điều kiện thời gian từ nay đến ngày dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm không còn nhiều, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 565/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh để chủ động triển khai thực hiện, ngoài ra cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

– Chỉ đạo xây dựng, hướng dẫn Đề cương tuyên truyền và xuất bản Thông tin Sinh hoạt chi bộ số đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng đối với các cơ quan báo chí tuyên truyền Lễ Kỷ niệm; chỉ đạo tăng cường các bài viết đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về công lao, đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

– Phối hợp với Viện Lịch sử quân sự – Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

2. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy: phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Bí thư sớm phê duyệt Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm để có căn cứ tổ chức triển khai thực hiện.

3. Sở Văn hóa và Thể thao – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Các ngày lễ lớn tỉnh:

– Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 565/KH-UBND ngày14/4/2021 của UBND tỉnh đảm bảo thống nhất, thiết thực, hiệu quả.

– Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đơn vị khẩn trương tham mưu lựa chọn lại một phương án tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (trong hai phương án đã dự thảo), báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thường trực tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

- Advertisement -

– Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị để tổ chức các hoạt động: Trưng bày sách, báo, tư liệu về thân thế, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Trưng bày và triển lãm với chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Nhân dân Quảng Bình”.

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công-Nông-Binh tỉnh Quảng Bình lần thứ VI-năm 2021 đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, thời gian kế hoạch đã đề ra.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu thêm về Phương án xây dựng Tượng đài và Vườn hoa Đại tướng Võ Nguyên Giáp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Sở Du lịch: khẩn trương tham mưu hoàn thiện Đề án tôn tạo, xây dựng Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, báo cáo UBND tỉnh, Thường trực tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: chủ động triển khai các kế hoạch phát động thi đua, tuyên truyền trong toàn ngành về Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó cần chú trọng đến giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh: chủ động triển khai các kế hoạch phát động thi đua, tuyên truyền về Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND tỉnh sớm tổ chức họp báo về các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương ở trên địa bàn tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

8. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình: chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 565/KH-UBND ngày14/4/2021 của UBND tỉnh; bắt đầu mở các chuyên trang, chuyên mục từ ngày 25/6/2021 và tăng dày thời lượng tin, bài tuyên truyền về các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

- Advertisement -

9. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 565/KH-UBND ngày14/4/2021 của UBND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: chủ động triển khai các kế hoạch phát động thi đua, tuyên truyền về Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

11. Trên cơ sở các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, gửi về Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Các ngày lễ lớn tỉnh về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, khẩn trương triển khai thực hiện.

N.Q

Nguồn: Thông báo số 2340/TB-UBND ngày 24/6/2021


Tra cứu mã số thuế,
678.vn,
sntv.vn,
hocde.vn,
Projectrunway.com.vn,
Nox,
Amelinda Hieu,
nhipdapnhadat.com.vn,
Sieusaosanco.vn,
kitudacbiet.co

Chứng nhận ISO 9001,
Chứng nhận ISO 22000,
Chứng nhận ISO 14001,
Chứng nhận CE Marking,
Chứng nhận hợp quy,
Chứng nhận ISO,
Chứng nhận ISO 27001,
Chứng chỉ an toàn,
Chứng chỉ năng lực xây dựng,
Làm lý lịch tư pháp

Nguồn tin: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình
Link bài gốc: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/thong-bao-ket-luan-cua-dong-chi-doan-ngoc-lam—pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-tai-buoi-lam.htm
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,900Thành viênThích
327Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm