Trang chủ Tin tức – Sự kiện Chính trị Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư và quán...

Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư và quán triệt các quy định của BCH Trung ương Đảng khóa XIII

0
109

Sáng ngày 3/11, Huyện ủy Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư và quán triệt các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban, ngành, địa phương trên địa bàn huyện.

Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư và quán triệt các quy định của BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những kết quả quan trọng của hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với các nội dung về: Tình hình kinh tế – xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW của hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được giới thiệu một số điểm mới của Quy định số 24 về thi hành Điều lệ Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành ngày 30/7/2021; một số điểm mới trong quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên.

Nguồn tin: QBTV.vn
Link bài gốc: http://qbtv.vn/tin-tuc/thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-lan-thu-tu-va-quan-triet-cac-quy-dinh-cua-bch-trung-uong-dang-khoa-xiii-20700.html

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây