22 C
New York
Thứ Năm, Tháng Sáu 30, 2022

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVI: Nỗ lực vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Advertisement -

Với vai trò thường trực tham mưu công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trong Công an tỉnh, bám sát hướng dẫn của cấp trên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã chủ động tham mưu ban hành nhiều chương trình, Kế hoạch hành động về bình đẳng giới trong Công an tỉnh Quảng Bình.

Hàng năm, xây dựng Chương trình công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, đề ra phương hướng hoạt động. Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về bình đẳng giới được chú trọng đổi mới, đa dạng hình thức, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị. Đăng tải nhiều tin bài trên Cổng thông tin điện tử, Tạp chí ANTT, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục trên ANQB và trang báo ANXH, tập san bình đẳng giới Hội LHPN tỉnh, fanpage phụ nữ Công an Quảng Bình. Tuyên truyền bằng trực quan, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, bảng tin điện tử Công an tỉnh các chủ đề bình đẳng giới…

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVI: Nỗ lực vì sự tiến bộ của phụ nữBan giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội phụ nữ Công an tỉnh nhân kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2021

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác bình đẳng giới, Hội Phụ nữ Công an tỉnh thường xuyên tham mưu kiện toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an tỉnh; ban hành Quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm của từng thành viên Ban. 100% Công an các đơn vị trực thuộc, cấp huyện đều có ban/đầu mối vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em. Công tác tập huấn, bồi dưỡng, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức nghiệp vụ về bình đẳng giới, về phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được chú trọng. Năm 2018, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an tỉnh phối hợp với Vụ Gia đình – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em đối với hơn 300 cán bộ chiến sỹ, đoàn viên, hội viên. Hàng chục lượt cán bộ, thành viên Ban tham gia đầy đủ các hội nghị tổng kết, tập huấn công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ do Bộ LĐTBXH, UBND tỉnh, Bộ Công an và các ngành tổ chức…

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tăng cường các hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ nhằm nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội; khẳng định năng lực, phẩm chất của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ CAND nhân các dịp kỷ niệm lớn của Ngành, của Hội, của Phụ nữ. Lồng ghép giới và bình đẳng giới thông qua thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; giao lưu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6,… Nổi bật như Lễ phát động Phụ nữ Công an Quảng Bình hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” (năm 2017). Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ Công an trong công tác bảo vệ ANTT và XDLL” năm 2018. Giao lưu văn nghệ “Phụ nữ Công an Quảng Bình khắc ghi lời Bác” năm 2019; chương trình giao lưu, tuyên dương phụ nữ điển hình tiền tiến trong thực hiện phong trào thi đua (2020); chương trình đối thoại giữa Đảng ủy với Thanh niên, Phụ nữ (2021). Duy trì mô hình dân vận khéo, tổ chức nhiều lượt tuyên truyền chuyên đề “Phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em” tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội phụ nữ tỉnh lần thứ XVI: Nỗ lực vì sự tiến bộ của phụ nữNhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của các cấp hội trong Công an tỉnh thường xuyên được tổ chức tạo sân chơi bổ ích cho chị em hội viên

Qua 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên trong Công an tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt từ nhận thức đến hành động về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. Cấp ủy đảng, chỉ huy Công an các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, góp phần nâng cao vị trí, vị thế của cán bộ nữ trong công tác chuyên môn, trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, ngày càng tương xứng với năng lực, trình độ, khả năng về giới. Nhiều chính sách đối với cán bộ nữ được quan tâm đúng mức, phù hợp với đặc điểm giới và đặc thù lực lượng CAND. Các chỉ tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ cơ bản đạt và một số nội dung vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong giai đoạn 05 năm trở lại đây, có 10 đ/c nữ được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy cấp phòng, nâng tổng số nữ chỉ huy cấp phòng và tương đương lên 15 đồng chí (chiếm tỷ lệ 11,1% tổng số chỉ huy cùng cấp, tăng 3,3% so với đầu nhiệm kỳ năm 2016); 23 đ/c nữ được bổ nhiệm đội trưởng và tương đương, nâng tổng số cán bộ nữ giữ chức danh đội trưởng lên 36 đồng chí (chiếm tỷ lệ 19,5% tổng số chỉ huy cùng cấp, tăng 3,6% so với năm 2016); 16 đồng chí nữ được bổ nhiệm phó đội trưởng và tương đương, nâng lên 48 đồng chí giữ chức vụ phó đội trưởng và tương đương (chiếm tỷ lệ 26,5% tổng số chỉ huy cùng cấp, tăng 8,1% so với năm 2016). số cán bộ nữ tham gia lãnh đạo quản lý từ chỉ huy cấp đội trở lên đã có những bước phát triển vượt bậc (chiếm 13,1% tổng số cán bộ chiến sỹ giữ chức vụ); 42 đồng chí nữ tham gia cấp uỷ Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đạt tỷ lệ 17,3% trên tổng số nam – nữ tham gia cấp uỷ, tăng 5,6% so với nhiệm kỳ 2015 – 2020, góp phần làm giảm khoảng cách bộ chỉ số về giới.

- Advertisement -

Với những kết quả đạt được trên lĩnh vực công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ, tập thể và nhiều lượt cá nhân CA tỉnh vinh dự được nhận nhiều Bằng khen của Bộ ngành liên quan. Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới (2007-2017), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen đối với tập thể CA tỉnh và 01 cá nhân; Tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch hành động về bình đẳng giới (2016 – 2020), Bộ Công an tặng Bằng khen đối với tập thể Công an tỉnh và 01 cá nhân; tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (2011-2020), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen cho 01 cá nhân.

Những kết quả đáng phấn khởi đó là tiền đề quan trọng, là động lực thúc đẩy Hội phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu công tác bình đẳng giới trong nhiệm kỳ mới, giai đoạn mới.

Trương Thị Lệ Thủy

Nguồn tin:Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình
Link bài gốc: https://conganquangbinh.gov.vn/chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-hoi-phu-nu-tinh-lan-thu-xvi-no-luc-vi-su-tien-bo-cua-phu-nu/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,687Thành viênThích
309Người theo dõiTheo dõi
23,000Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm