-7 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Một 16, 2022

Đảng bộ các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021

- Advertisement -

(Thời sự) – Sáng 7-12, Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện Tuyên Hoá, Bố Trạch, Lệ Thuỷ đã tiến hành hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 
* Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị lần thứ 17 để thông qua báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị. 
 

Đảng bộ các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Năm 2021, mặc dù huyện Tuyên Hóa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt dịch Covid-19, song hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,87% (kế hoạch 10,76%). Thu ngân sách trên địa bàn hơn 80 tỷ/76 tỷ đồng (đạt 120% kế hoạch). Thu nhập bình quân đầu người 42,3 triệu đồng, tăng 4,3 triệu đồng so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,65% so với đầu năm, chiếm 5% tổng số hộ toàn huyện.
 
Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện, với sản lượng lương thực hơn 24.000 tấn (đạt 129% kế hoạch), cao nhất từ trước tới nay. Tổng đàn gia súc đã dần phục hồi sau dịch bệnh. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 303 tiêu chí đạt chuẩn (bình quân đạt 16,83 tiêu chí/xã), tăng 15 tiêu chí so với năm 2020.

Đảng bộ các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021Đồng chí Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa kết luận hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đội ngũ cán bộ từ cấp huyện đến cơ sở được kiện toàn. Trong năm, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa đã kết nạp 128 đảng viên (đạt 101% kế hoạch).
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022. Theo đó, năm 2022, huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, như: Về sản xuất nông nghiệp, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án về phát triển chăn nuôi tập trung, Đề án nâng cao giá trị rừng trồng, gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững, giai đoạn 2021-2025; khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị.

Đảng bộ các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 Đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022.

Việc chi ngân sách Nhà nước được thực hiện theo hướng giãn, hoãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, dành nguồn để thực hiện những nhiệm vụ chi cấp bách, bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển và bảo đảm kinh phí phòng chống dịch Covid-19; đồng thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh.
 
Về công tác xây dựng Đảng, Tuyên Hóa tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy cơ sở; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương; chủ động nắm tình hình, phát hiện vi phạm trong đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 
Dương Công Hợp

 
* Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII tổ chức hội nghị mở rộng (phiên thứ 16) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 
 

- Advertisement -

Đảng bộ các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021Bí thư Huyện ủy Lê Công Toán kết luận hội nghị.

Năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, phần lớn thời gian phải tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhưng với việc bám sát tình hình, xác định đúng nhiệm vụ trong từng thời điểm, quyết tâm cao trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, Bố Trạch đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả quan trọng.
 
Cụ thể: dịch bệnh được đẩy lùi và kiểm soát chặt chẽ; có 16/17 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức; sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện với tổng sản lượng lương thực cả năm 50.500 tấn, đạt 117,3%KH, tăng 12,8% so với cùng kỳ; nông dân, nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được duy trì; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Đảng bộ các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021Toàn cảnh hội nghị

Huyện ủy Bố Trạch đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm… 
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ, lĩnh vực thực hiện kết quả chưa cao; có những sai sót trong quá trình chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị; một số cán bộ quản lý, cán bộ, công chức chưa thực sự đề cao vai trò, ý thức trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao.
 
Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thống nhất việc lãnh đạo thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quan trọng năm 2022.
 
Trong đó, Bố Trạch tập trung thực hiện các giải pháp sớm phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ đột phá, trọng điểm. Huyện cũng tăng cường giữ vững quốc phòng-an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ máy các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó lấy trách nhiệm, đạo đức làm trọng tâm… Từ đó, phấn đấu năm 2022, Bố Trạch nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm; xây dựng thêm 1 xã đạt nông thôn mới…
 
                                                                                      Hương Trà

 
* Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy khóa XXIV tổ chức hội nghị lần thứ 12 để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đảng bộ các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021Các đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ 12

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Toàn huyện có 18/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,19%; công nghiệp-xây dựng tăng 13,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ tăng 9,79%; tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 98.000 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52,6 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt trên 380 tỷ đồng (KH 260 tỷ đồng). Trên địa bàn có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới lên 19 xã. 
 
Trong năm, huyện xây dựng thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ làng văn hóa đạt 93,5%, cơ quan, đơn vị văn hoá đạt 95,4%, gia đình văn hóa đạt 90,5%; giải quyết việc làm cho 4.700 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo 68%. Tỷ lệ hộ gia đình tổ chức thu gom, xử lý rác thải đạt trên 95%.
 
 Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2021 và cơ bản hoàn thành các mục tiêu. Tính đến cuối tháng 11-2021, Đảng bộ huyện đã kết nạp thêm 168 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 162 đồng chí, đề nghị tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 685 đồng chí.  

Đảng bộ các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy kết luận hội nghị

- Advertisement -

Công tác cán bộ được chú trọng thực hiện. Năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sen Thủy nhiệm kỳ 2015-2020 với hình thức khiển trách do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Các cấp ủy Đảng đã thi hành kỷ luật 62 đảng viên. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. 
 
Năm 2022, Đảng bộ huyện Lệ Thủy sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng theo hướng bám sát cơ sở, vừa bảo đảm tính toàn diện vừa phải có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.
 
Đảng bộ huyện sẽ chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, cơ sở. Đồng thời, chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai xây dựng mô hình tổ chức cơ sở đảng “5 tốt, 4 không”; thí điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ đặc thù có đông đảng viên, chi bộ có đảng viên làm việc phân tán…
X.V
 

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/chinh-tri/202112/dang-bo-cac-dia-phuong-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri-nam-2021-2196043/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,145Thành viênThích
288Người theo dõiTheo dõi
21,700Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm