31.1 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Sáu 26, 2022

Phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam

- Advertisement -

Ngày 21/12/2021 tại Hà Nội. Bộ Công an tổ chức Hội nghị “Phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam”. Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt NamTrung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đơn vị trực thuộc Bộ Công an… Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến điểm cầu Công an các địa phương. Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình có Đại tá phan Đăng Tĩnh, Phó giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin  và truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Khoa học công nghệ, Sở Công thương, Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình cùng đại diện chỉ huy các Phòng liên quan của Công an tỉnh.

Phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt NamĐại tá phan Đăng Tĩnh, Phó giám đốc Công an tỉnh . dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình
Phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt NamĐại diện các Sở ban ngành dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình

Báo cáo tổng quan tình hình vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nêu rõ: Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong chuyển đổi nền kinh tế số và phát triển nội dung số tại Việt Nam, Bộ Công an đã chủ động, triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đơn vị có liên quan để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh mạng đối với dịch vụ số. Nổi bật, đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong chuyển đổi nền kinh tế số và phát triển nội dung số như Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay…; tham mưu với Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao trong chuyển đổi nền kinh tế số…

Phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt NamTrung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao báo cáo tại Hội nghị.

Tổ chức, triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong chuyển đổi nền kinh tế số; xử phạt vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng đối với dịch vụ nội dung số được tăng cường, nâng cao tính răn đè với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân về phương thức, thủ đoạn, hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật trong chuyển đổi nền kinh tế số và phát triển nội dung số, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận về các chủ đề như: Thực trạng, giải pháp, định hướng công tác phòng, chống rửa tiền, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán trên không gian mạng; Hoàn thiện pháp luật hình sự trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số; Tình hình hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số tại Việt Nam; Chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng từ góc nhìn quản trị khủng hoảng truyền thông…

- Advertisement -

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, để thực hiện có hiệu quả định hướng “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia” mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong quá trình chuyển đổi số đặt ra là cấp bách. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, trước hết là người đứng đầu các đơn vị, địa phương, lực lượng Công an là tham mưu, nòng cốt trong việc xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin.

Phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt NamTrung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Đồng tình với các giải pháp mà Hội nghị đã thảo luận, thống nhất, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Bộ Công an thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Phối hợp với Bộ Công an trong quá trình đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin. Định hướng cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức của tổ chức, doanh nghiệp, người dân về các quy định của pháp luật liên quan chuyển đổi số, đề cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng chuyển đổi số để xâm phạm an ninh, trật tự. Ngân hàng Nhà nước quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong xác minh, xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ; chỉ đạo tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; có cơ chế xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động kinh tế số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động vi phạm pháp luật khác…

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong đảm bảo an ninh, an toàn không gian mạng; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông; có giải pháp xử lý triệt để SIM “rác”, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, nhà mạng viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng quan tâm công tác định danh khách hàng, định danh khách hàng bằng phương thức điện tử…

Phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt NamTrung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự Hội nghị

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc ban, bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh mạng quốc gia; đấu tranh, triệt phá các tổ chức, băng nhóm tội phạm mạng, tội phạm sử dựng công nghệ cao; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn quá trình chuyển đổi số, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân…

 Việt Hùng – Phan Anh

Nguồn tin:Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình
Link bài gốc: https://conganquangbinh.gov.vn/phong-ngua-vi-pham-toi-pham-trong-chuyen-doi-nen-kinh-te-so-va-dam-bao-an-ninh-thong-tin-mang-doi-voi-dich-vu-noi-dung-so-tai-viet-nam/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,687Thành viênThích
307Người theo dõiTheo dõi
23,000Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm