15.5 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Mười 2, 2022

Chung sức, đồng lòng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2022

- Advertisement -

Chiều nay (6/1), UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và điều hành hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Chung sức, đồng lòng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2022

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh nên Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.

Với ý nghĩa quan trọng của năm 2022, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ của năm 2022 là vừa phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa phải bám sát tình hình, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, Quảng Bình cần đưa ra các giải pháp phù hợp, khả thi để quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình đã xây dựng Kế hoạch hành động với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, cải thiện chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh”.

- Advertisement -

Kế hoạch hành động của UBND tỉnh cũng đưa ra mục tiêu tổng quát, đó là: Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Giữ vững ổn định kinh tế; tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của giai đoạn 2021-2025 trong tình hình mới. Tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội với các giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần kiến tạo, phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phấn đấu nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thực hiện thực chất, hiệu quả hơn cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số. Tập trung phục hồi và phát triển du lịch. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, góp phần tăng trưởng kinh tế trong điều kiện dịch Covid-19.

Chung sức, đồng lòng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2022

Các đại biểu dự hội nghị.

Đầu tư nâng cao chất lượng nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; làm tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Kế hoạch hành động của UBND tỉnh cũng đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó phân công nhiệm vụ chi tiết theo ngành, lĩnh vực cụ thể để làm căn cứ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Cũng trên cơ sở các nội dung đó, các sở, ngành, địa phương đã phát biểu phân tích làm rõ thêm về những kết quả đạt được, dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ phù hợp với quyết tâm cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh đề ra trong năm mới.

Bên cạnh những thuận lợi, năm 2022 tiếp tục được dự báo là năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh và khó khăn trong quá trình phục hồi nền kinh tế. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2022 như kế hoạch hành động của UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân Quảng Bình phải có quyết tâm chính trị lớn, chung sức, đồng lòng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Chung sức, đồng lòng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2022

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

- Advertisement -

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Hội nghị của UBND tỉnh được tiến hành ngay sau hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 của Chính phủ với các địa phương trong cả nước đã thể hiện tinh thần khẩn trương, quyết liệt của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương để phấn đấu đạt được kết quả cao nhất trong năm 2022. Nhất trí với Dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đồng thời khẳng định những kết quả đạt được của tỉnh trong năm qua đã được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, được toàn thể Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Những kết quả đó cũng cho thấy bài học kinh nghiệm về sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong toàn tỉnh; về sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương; về những quyết sách đúng đắn trên cơ sở bám sát tình hình thực tế; về sự bám sát, tranh thủ hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, nhất là trong triển khai các dự án trọng điểm, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã làm rõ thêm về một số khó khăn, hạn chế và nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu phải chăm lo phát triển văn hóa – xã hội gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ; chăm lo giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường đảm bảo quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng mong muốn các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh đảm bảo hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra những nhiệm vụ cụ thể, đồng thời thể hiện quyết tâm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Chung sức, đồng lòng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2022

Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 sẽ là cơ sở, căn cứ để các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện với nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong năm 2022 là tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; cùng với đó, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về chuyển đổi số, về triển khai các dự án trọng điểm, động lực của tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; phát huy hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách. Quan tâm đến việc triển khai các dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại, chú trọng công tác an sinh xã hội; giáo dục và đào tạo. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, chủ động xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2022.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý một số nhiệm vụ trước mắt cần thực hiện trong tháng 1 và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong đó nhấn mạnh việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn giá cả; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chủ động có các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê ăn Tết do không có tàu, xe; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguồn tin: QBTV.vn
Link bài gốc: http://qbtv.vn/tin-tuc/chung-suc-dong-long-hoan-thanh-thang-loi-cac-muc-tieu-nam-2022-22158.html
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,978Thành viênThích
319Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm