15.5 C
New York
Chủ Nhật, Tháng Mười 2, 2022

Triển khai nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

- Advertisement -

(Thời sự) – Chiều nay, 6/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và điều hành hội nghị.
 
Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

 

Triển khai nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nhấn mạnh: Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân, Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.
 
Với ý nghĩa quan trọng của năm 2022, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ của năm 2022 là vừa phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa phải bám sát tình hình, thúc đẩy phục hồi và phát triển KT-XH.

Triển khai nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022Toàn cảnh hội nghị.

Trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ; Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch hành động với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, cải thiện chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh”.
 
Kế hoạch hành động của UBND tỉnh đưa ra mục tiêu tổng quát: Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân.
 
Giữ vững ổn định kinh tế; tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của giai đoạn 2021-2025. Tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển KT-XH với các giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Triển khai nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì và điều hành hội nghị

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần kiến tạo, phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phấn đấu nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thực hiện thực chất, hiệu quả hơn cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số.
 
Tập trung phục hồi và phát triển du lịch. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, góp phần tăng trưởng kinh tế trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.
 
Đầu tư nâng cao chất lượng nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. 

- Advertisement -

Triển khai nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; làm tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.
 
Kế hoạch hành động của UBND tỉnh cũng đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó phân công nhiệm vụ chi tiết theo ngành, lĩnh vực cụ thể để làm căn cứ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhất trí với dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh và ý kiến phát biểu của các đại biểu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những kết quả đạt được của tỉnh trong năm qua đã được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và toàn thể nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Triển khai nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022Các đại biểu dự hội nghị.

Những kết quả đạt được của tỉnh trong năm 2021 cho thấy bài học kinh nghiệm về sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn tỉnh; về sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương; về những quyết sách đúng đắn trên cơ sở bám sát tình hình thực tế; về sự tranh thủ hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, nhất là trong triển khai các dự án trọng điểm, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.
 
Năm 2022, dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, các cấp, các ngành cần tiếp tục tập trung phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế; chăm lo phát triển văn hóa – xã hội gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế.
 
Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ; chăm lo giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường đảm bảo quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới.

Triển khai nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng trình bày dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh đảm bảo hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022.
 
Trên cơ sở kế hoạch hành động của UBND tỉnh, tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã phát biểu, phân tích làm rõ thêm về những kết quả đạt được, dự báo tình hình; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ phù hợp với quyết tâm cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh đề ra trong năm 2022.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tiếp thu những nội dung chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cũng như những ý kiến thảo luận, đề xuất của đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương để bổ sung, điều chỉnh phù hợp vào Kế hoạch hành động của UBND tỉnh.

Triển khai nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm điều hành thảo luận tại hội nghị.

- Advertisement -

Về các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá giai đoạn 2021-2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
 
Thu hút tối đa nguồn lực đầu tư, cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực; triển khai có hiệu quả dự án chuyển đổi số, chính quyền điện tử và đô thị thông minh; tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; phát huy hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư…
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương nỗ lực cao nhất để thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động cũng như những nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2022 và chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 một cách chu đáo, thiết thực, an toàn và tiết kiệm.

Triển khai nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận hội nghị.

A.T
 

 
 

 

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202201/trien-khai-nghi-quyet-ve-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2022-2196953/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,978Thành viênThích
319Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm