Trang chủ Tin tức – Sự kiện Chính trị Ba Đồn triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh và Nghị quyết...

Ba Đồn triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND thị xã

0
29

Chiều nay (14/1), UBND thị xã Ba Đồn đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Đồng chí Trương An Ninh, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn dự và chỉ đạo hội nghị.

Kế thừa những kết quả đã đạt được, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao… UBND thị xã Ba Đồn xác định, nhất quán phương châm hành động năm 2022 theo phương châm của Chính phủ là “Ổn định, kỷ cương, an toàn, linh hoạt, hiệu quả”.

Ba Đồn triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND thị xã

Quang cảnh hội nghị.

Với phương châm đó, năm 2022, UBND thị xã Ba Đồn chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng Nhân dân. Giữ vững ổn định kinh tế; tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá giai đoạn 2021-2025 trong tình hình mới. Tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội với các giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Thực hiện thực chất, hiệu quả hơn cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đẩy mạnh công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Đầu tư nâng cao chất lượng nhân lực; chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân. Quản lý chặt chẽ tài nguyên, môi trường. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác thông tin, truyền thông.

UBND thị xã đề ra 15 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

Ba Đồn triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND thị xã

Đồng chí Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn yêu cầu: Chính quyền các cấp ở thị xã cần tiếp tục tập trung phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế; chăm lo phát triển văn hóa – xã hội. Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh; tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp. Đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Hội nghị này là cơ sở, căn cứ để chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời cũng để giám sát, đánh giá, đảm bảo hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ đặt ra.

Nguồn tin: QBTV.vn
Link bài gốc: http://qbtv.vn/tin-tuc/ba-don-trien-khai-ke-hoach-cua-ubnd-tinh-va-nghi-quyet-hdnd-thi-xa-22324.html

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây