Trang chủ Kinh tế Thông báo đấu giá 19 thửa đất ở thuộc Dự án Phát...

Thông báo đấu giá 19 thửa đất ở thuộc Dự án Phát triển quỹ đất tại tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa

0
90

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa. Địa chỉ: Tiểu khu II, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá:

Tài sàn đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 19 thửa đất ở thuộc Dự án Phát triển quỹ đất tại tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 1).

Diện tích từ 138,4 m2/thửa đất đến 257,6 m2/thửa đất. Tổng diện tích: 3.401,6 m2

Giá khởi điểm: Từ 450.000.000 đồng/thửa đất đến 660.000.000 đồng/thửa đất. Tổng giá khởi điểm: 10.320.000.000 đồng.

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, phí, lệ phí và các chi phỉ khác phục vụ cho việc kê khai đăng ký quyền sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành).

4. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

– Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/thửa đất/hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

– Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng/thửa đất đưa ra đấu giá.

5. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, chấp hành tốt pháp luật đất đai, phương án đấu giá, quy chế cuộc đấu giá, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Mỗi hộ gia đình chỉ được cử một cá nhân tham gia đấu giá. Nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện cho Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa.

Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tuân thủ các quy định về công tác phòng, chóng dịch Covid-19 trong đấu giá quyền sử dụng đất.

6. Thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục đấu giá tài sản:

– Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày 22/03/2022 đến 161130’ ngày 15/04/2022 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ, địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tinh Quảng Bình; tại trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hỏa, địa chỉ: Tiểu khu II, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Háa, tỉnh Quảng Bình.

– Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 8h00’ ngày 13/04/2022 đến 17h00’ ngày 14/04/2022 tại vị trí thửa đất đưa ra dấu giá, địa chỉ: tiểu khu Tam Đồng, thị trẩn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (nếu khách hàng có nhu cầu liên hệ trước ngày 13/04/2022 để Công ty sắp xếp thời gian cụ thể).

– Thời gian nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá: Từ 8h00’ ngày 13/04/2022 đến 161130’ ngày 15/04/2022.

– Địa điểm bỏ phiếu trả giá: Tại trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa, địa chỉ: Tiểu khu II, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

-Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 13h30’ ngày 18/04/2022 tại hội trường UBND thị trấn Đồng Lê, địa chỉ: thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

– Mọi thông tin chi tiết được niêm yết tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ, trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đẩt huyện Tuyên Hóa, trụ sở UBND thị trấn Đồng Lê.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ theo số điện thoại: 0969.663.579

Thông báo đấu giá 19 thửa đất ở thuộc Dự án Phát triển quỹ đất tại tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây