11.9 C
New York
Thứ Ba, Tháng Mười 4, 2022

Gần 70.000 đảng viên tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2022

- Advertisement -

(Chính trị) – Sáng nay, 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, phát huy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững”.

Gần 70.000 đảng viên tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2022Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương được mời tham gia truyền đạt nội dung chuyên đề.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Bình có gần 400 đại biểu tham gia, gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Tham dự hội nghị tại các điểm cầu trong tỉnh có 69.821 đảng viên của 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đạt 96,84%.

Gần 70.000 đảng viên tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2022Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: “Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã tích cực triển khai và đạt được những kết quả quan trọng.

Thông qua việc thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, từng bước đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới hiện nay.

- Advertisement -

Gần 70.000 đảng viên tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2022PGS.TS Nguyễn Viết Thông truyền đạt nội dung chuyên đề

Bên cạnh những kết quả tích cực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ một số mặt chưa tốt, chưa thực chất trong thực hiện Chỉ thị 05.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Gần 70.000 đảng viên tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2022Đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để “phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ”, ngoài các cơ chế, chính sách, sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, yếu tố quan trọng, quyết định vẫn là phát huy ý chí tự tực, tự cường, khát vọng vươn lên của tất cả các cấp ủy, chính quyền, quân và dân Quảng Bình.

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 54-KH/TU, xác định rõ chủ đề học tập và làm theo Bác trong năm 2022 ở Đảng bộ tỉnh là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, phát huy ý chí tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững”.

Đây là những vấn đề quan trọng vừa có ý nghĩa về mặt lý luận, nhận thức, vừa có ý nghĩa thực tiễn, gắn liền với vai trò của mỗi tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong việc phát huy ý thức trách nhiệm, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh thực chất, hiệu quả hơn.

Gần 70.000 đảng viên tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2022Đại biểu dự hội nghị

- Advertisement -

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội quán triệt nghiêm túc yêu cầu tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề; theo dõi, chỉ đạo sát sao các điểm tổ chức học tập; phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện của các tổ chức đảng và của mỗi đảng viên.

Ngay sau hội nghị này, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ và Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh, gắn với thực tiễn nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Gần 70.000 đảng viên tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2022Đại biểu dự hội nghị

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông truyền đạt  nội dung chuyên đề. Đồng chí đã nhấn mạnh về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương; về ý chí tự lực, tự cường; về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

Về nội dung “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững”, PGS.TS Nguyễn Viết Thông đã làm rõ về những tiềm năng, lợi thế của Quảng Bình và thực trạng phát triển, các phương hướng, mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2021-2025. Đồng chí nêu lên 5 giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Gần 70.000 đảng viên tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2022Đại biểu dự hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định khẳng định: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị to lớn đối với cách mạng Việt Nam mà đã trở thành tài sản tinh thần của nhân loại, đặc biệt là sự nghiệp giải phóng dân tộc và con người.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nêu lên mục đích, yêu cầu và 7 nhiệm vụ cụ thể để thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 54 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về chuyên đề; kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” và “làm theo”; các địa phương, đơn vị, cá nhân xây dựng kế hoạch cụ thể, trọng tâm, đi vào thực chất. Trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động… cần gắn với thực tiễn cơ quan, đơn vị.

Quá trình triển khai cần tham mưu làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng những điển hình mới, cách làm hay, tuyên truyền gắn với các sự kiện lịch sử, đặc biệt là kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình.

Gần 70.000 đảng viên tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2022Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định phát biểu bế mạc hội nghị

Đồng chí Cao Văn Định cũng lưu ý việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05 trong những năm tiếp theo.

Ngọc Mai

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/thoi-su/202203/gan-70000-dang-vien-tham-gia-hoc-tap-quan-triet-chi-thi-05-chuyen-de-nam-2022-2199018/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,963Thành viênThích
319Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm