12.7 C
New York
Thứ Năm, Tháng Mười 6, 2022

Nâng cao chất lượng cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

- Advertisement -

(Chính trị) – Phát huy những thành tựu trong thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp (CCTP) và kết quả năm 2021, quý I/2022, công tác CCTP tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, các tổ chức bổ trợ tư pháp. Những chuyển biến của công tác CCTP đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, là tiền đề quan trọng phát triển kinh tế-xã hội.  
 
Theo đó, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, nghị quyết của Trung ương về Chiến lược CCTP. Hoạt động tư pháp và công tác CCTP trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp (CQTP) ngày càng được nâng lên.
 
Năm 2021, toàn tỉnh không có trường hợp phê chuẩn khởi tố oan, sai, bắt tạm giữ, tạm giam thiếu căn cứ hoặc đình chỉ do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm hoặc tòa tuyên không phạm tội. Các trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung, kháng cáo, kháng nghị giảm; đơn thư khiếu kiện tư pháp ít. Công tác xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chất lượng tranh tụng ngày càng được nâng lên.
 
Các CQTP đã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Các tổ chức bổ trợ tư pháp hoạt động ngày càng có hiệu quả; công tác luật sư có nhiều đổi mới. Cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan dân cử các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của các CQTP; cơ sở vật chất, kỹ thuật của các CQTP tiếp tục được quan tâm đầu tư.
 
Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh và các thành viên đã khẳng định vai trò, tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương. Kết quả nhiệm vụ CCTP năm 2021 góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, các tổ chức bổ trợ tư pháp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là yếu tố quan trọng để Quảng Bình hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.
 
Trên đà thuận lợi đó, quý I/2022, các CQTP tỉnh đã xây dựng và ban hành những chương trình trọng tâm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCTP. Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ điều tra, giải quyết dứt điểm những vụ án đang tồn đọng và hạn chế sai sót. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tiếp tục được nâng cao, trong đó công tác xét xử lưu động các vụ án hình sự trọng điểm được chú trọng, góp phần hạn chế nguyên nhân nảy sinh tội phạm và có ý nghĩa giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội. Công tác CCTP được nâng cao bảo đảm theo Kết luận số 84-KL/TW về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp được giải quyết kịp thời; công tác thi hành án dân sự thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Nâng cao chất lượng cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mớiĐồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn về công tác nội chính, CCTP, phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Những nét nổi bật trong công tác CCTP quý I có thể kể đến là Công an tỉnh đã ban hành quyết định triển khai tổ chức bộ máy Công an xã chính quy đối với 83 xã còn lại theo Nghị định số 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đến nay, đã kiện toàn đầy đủ bộ máy 130/130 công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, tổng số công an chính quy hiện có 716 đồng chí (trong đó có 130 trưởng công an xã, 158 phó trưởng công an xã và 428 công an viên).
 
Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các CQTP trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, trực tiếp kiểm sát được tăng cường. Hoạt động phối hợp giải quyết án hình sự, nhất là các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được chú trọng. Liên ngành đã xác định 10 vụ với 13 bị can án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử trong thời gian tới.
 
Cùng với việc ban hành các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCTP, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp đã chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân. Quý I, đã tổ chức xét xử 4 phiên tòa rút kinh nghiệm; công bố 491 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Công tác tổ chức, đào tạo cán bộ được quan tâm, chú trọng, đội ngũ thẩm phán, công chức TAND trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc thành lập các tòa chuyên trách và bố trí cán bộ thẩm phán kịp thời, phù hợp với tình hình đơn vị; tiến hành bố trí 7/8 Chánh án TAND cấp huyện không phải là người địa phương.
 
Tổ chức và hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp theo tinh thần CCTP có nhiều chuyển biến tích cực. Đoàn Luật sư đã phân công các tổ chức hành nghề cử luật sư tham gia bào chữa chỉ định cho 13 bị can, bị cáo theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng. Lĩnh vực công chứng, Phòng Công chứng số 1 đã thực hiện được 4.632 việc làm công chứng, chứng thực, thu trên 1 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 258 triệu đồng. Các lĩnh vực giám định tư pháp, thừa phát lại… hoạt động tích cực, hiệu quả.
 
Đạt được những kết quả quan trọng nêu trên, bên cạnh nỗ lực của các CQTP, công tác giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với CQTP đóng vai trò quan trọng. Đảng đoàn HĐND, MTTQ Việt Nam tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tư pháp và CCTP. Các cơ quan đã phát huy tối đa vai trò giám sát việc chấp hành pháp luật của các CQTP, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ đối với hoạt động tư pháp thông qua nhiều hình thức khác nhau, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các CQTP.
 
Chương trình giám sát năm 2022 được xây dựng cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề.
 
Thường trực HĐND, Ban Pháp chế đã xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết của cơ quan chức năng. MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật của các CQTP theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Qua giám sát cho thấy, các CQTP đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quy định của pháp luật. Công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm nhanh chóng, kịp thời, đúng trình tự, quy định. Công tác bắt, giam, giữ, điều tra không xảy ra trường hợp oan, sai, bức cung, nhục hình, vi phạm pháp luật tố tụng hình sự.
 
Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác CCTP vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra; chất lượng điều tra một số vụ án hình sự còn hạn chế; số án tồn đọng trong công tác thi hành án dân sự còn cao; năng lực, trình độ của một số cán bộ còn hạn chế…
 
Xác định CCTP là nhiệm vụ trọng tâm, đóng vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội, năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, định hướng, kết luận, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, của tỉnh… về CCTP; tập trung nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử.
 
Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với các CQTP và thực hiện nhiệm vụ CCTP sẽ tiếp tục được chú trọng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các CQTP sẽ triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm phát huy tối đa năng lực, hiệu lực, hiệu quả; sơ kết việc thực hiện các kết luận, kế hoạch của Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về CCTP. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cũng được cụ thể hóa và giao trách nhiệm cho từng thành viên Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh.  
 
Với những kết quả khả quan đầu năm 2022 cùng tinh thần quyết tâm, nỗ lực và sự sáng tạo, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, chất lượng công tác CCTP sẽ tiếp tục được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
 Văn Lục
(Ban Nội chính Tỉnh ủy)

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/chinh-tri/202203/nang-cao-chat-luong-cai-cach-tu-phap-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-trong-tinh-hinh-moi-2199038/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,945Thành viênThích
319Người theo dõiTheo dõi
23,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm