-0.3 C
New York
Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023

Lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

- Advertisement -

Ngày 16/6/1967, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 426/QĐ-BCA thành lập “Phòng theo dõi phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng Công an xã”, có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện nội dung, biện pháp vận động Nhân dân tham gia phong trào bảo vệ trị an, đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động của bọn phản cách mạng, các loại tội phạm và xây dựng lực lượng Công an xã…

Mặc dù chính thức ra đời sau nhiều đơn vị nghiệp vụ khác, nhưng do sớm tiếp thu, quán triệt đường lối công tác dân vận của Đảng, được kế thừa những kinh nghiệm quý báu trong công tác vận động quần chúng của ngành, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) từ Công an tỉnh Quảng Bình tới Công an cấp huyện đã nhanh chóng trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò của một lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện một trong những biện pháp cơ bản, nền tảng của các mặt công tác Công an. Ngoài Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ của Công an tỉnh, Công an 8 huyện, thị xã, thành phố, các phòng nghiệp vụ đều có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác phong trào chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các tổ chức quần chúng khác làm công tác ANTT ở cơ sở cũng ngày càng được xây dựng vững mạnh. Toàn tỉnh hiện có 937 Công an xã bán chuyên trách, 708 Bảo vệ dân phố, 1.261 Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ thường xuyên và trang bị các điều kiện cần thiết, ngày càng trở thành lực lượng hùng hậu, nòng nốt của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thànhLãnh đạo công an tỉnh thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, động viên người dân nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Trong những năm qua, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, tạo bước chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, nổi bật là: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số số 09-CTr/TU ngày 25/3/2012 về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới’, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/10/2021 về “Lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 16/12/2014 “Về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”; tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm, mở đợt tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn trọng điểm.

Lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thànhLực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc bám địa bàn, bám cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hưởng ứng tích cực phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ được coi là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền, lực lượng Công an với Nhân dân. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể trực tiếp làm công tác dân vận, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Quảng Bình luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân, không kể ngày đêm khắc phục khó khăn, bám sát địa bàn để hoàn thành nhiệm vụ, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, phòng chống pháo nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Đặc biệt là vận động Nhân dân đồng thuận chủ trương và tích cực tham gia đảm bảo ANTT trong triển khai thực hiện các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh như: xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, dự án thủy lợi Rào Nan (Ba Đồn), triển khai xây dựng điện gió tại Quảng Ninh, Lệ Thủy; khu nghỉ dưỡng sinh thái của tập đoàn FLC tại Quảng Ninh, mở rộng Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc Nam. Từ năm 2015 đến nay, đã tổ chức hơn 8.682 hội nghị ở các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục với khoảng hơn 1,16 triệu lượt người tham gia;, thực hiện trên 1.350 chuyên mục, tin, bài, phóng sự đăng tải trên các phương tiện đại chúng của Trung ương và địa phương, internet, mạng xã hội; phát hơn 167 loại tài liệu, tờ rơi với hơn 1,8 triệu bản; treo hàng nghìn pa nô, áp phích tuyên truyền; lực lượng nòng cốt làm công tác ANTT ở cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh ở khu dân cư. Qua đó Nhân dân đã nâng cao ý thức cảnh giác, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp cho cơ quan Công an điều tra làm rõ các vụ án được nhanh chóng, kịp thời.

Để động viên, huy động các tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã tham mưu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại cơ sở. Điển hình là mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, “Camera giám sát ANTT”, “Zalo kết nối bình yên”, “Tổ xung kích tự quản về ANTT” “Dòng họ tự quản”, “Ba an toàn”, “Trường học an toàn về ANTT”, đặc biệt mô hình “Xứ họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”, “Thôn, Tổ dân phố nói không với pháo”, “Treo cờ tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, nhà riêng các tín đồ tôn giáo” được Bộ Công an phổ biến nhân rộng trên toàn quốc.

Với những thành tích đã đạt được, trong những năm qua lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Quảng Bình vinh dự được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT và công tác dân vận.

- Advertisement -

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự tham gia xây dựng của toàn thể nhân dân, trong thời gian tới, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục phát huy các kết quả và thành tích đã đạt được, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm, ra sức rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng, củng cố, duy trì, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh nhà.

Đại tá Lê Văn Hóa
Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Nguồn tin:Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình
Link bài gốc: https://conganquangbinh.gov.vn/luc-luong-xay-dung-phong-trao-bao-ve-antq-55-nam-xay-dung-chien-dau-va-truong-thanh/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,659Thành viênThích
336Người theo dõiTheo dõi
23,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm