2.9 C
New York
Thứ Ba, Tháng Hai 7, 2023

Sơ kết 01 năm xây dựng “Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” và 01 năm thực hiện mô hình “Chung tay hướng nghiệp”

- Advertisement -

Ngày 25/8/2022, Ban chỉ đạo 138 tỉnh cùng phối hợp với Đảng ủy, UBND Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm xây dựng “Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” và 01 năm thực hiện mô hình “Chung tay hướng nghiệp”. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh; đại diện chỉ huy một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh; đại diện BCĐ 138 huyện Bố Trạch và thị trấn Nông trường Việt Trung.

Theo đó, quá trình triển khai xây dựng “Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn Nông trường Việt Trung đã bám sát nội dung, tiêu chí đề ra để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng thị trấn điển hình. Chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, đoàn thể, nhất là vai trò của đồng chí Bí thư, Tổ trưởng TDP, Trưởng bản trong việc xây dựng thị trấn điển hình. Định kỳ hàng tháng tổ chức họp BCĐ để nhận xét, đánh giá tình hình, kết quả, mức độ hoàn thành, tiêu chí nào đã đạt được, tiêu chí nào chưa hoàn thành. Qua đó tìm ra nguyên nhân, những thuận lợi, khó khăn vướng mắc và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho tháng tiếp theo.

Sơ kết 01 năm xây dựng “Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” và 01 năm thực hiện mô hình “Chung tay hướng nghiệp”Hội nghị Sơ kết 01 năm xây dựng “Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” và 01 năm thực hiện mô hình “Chung tay hướng nghiệp”.

Kết quả năm 2021, đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thi đua, các chương trình, kế hoạch công tác đề ra, cụ thể: Đảng bộ thị trấn đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; UBND thị trấn đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; thị trấn được UBND huyện công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Có 90% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Có 90,9% TDP, bản trên địa bàn được công nhận “Tổ dân phố văn hóa”; có 90% hộ gia đình trở lên được công nhận “Gia đình văn hóa”; có 87% hộ gia đình trở lên thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị; không có  truyền bá, hành nghề mê tín dị đoan…vv..

Đối với mô hình “Chung tay hướng nghiệp” sau 01 năm thực hiện, cấp ủy Đảng, chính quyền và BCĐ mô hình đã huy động sự chung tay, tham gia tích cực của các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội ở địa phương tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm tội; vận động kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần cho người tái hòa nhập cộng đồng. Tạo sân chơi bổ ích, thiết thực thu hút sự tham gia của đối tượng để xóa bỏ dần sự tự ti, mặc cảm của họ trong cuộc sống, góp phần đưa phong trào của địa phương chuyển biến tích cực, hiệu quả.

Từ khi mô hình đi vào hoạt động đến nay không còn tình trạng người dân trên địa bàn kỳ thị, xa lánh, thờ ơ hoặc cản trở, gây khó khăn đối với người tái hòa nhập cộng đồng; 100% người chấp hành xong hình phạt tù khi trở về địa phương được tiếp nhận, theo dõi, giáo dục, tư vấn, trợ giúp pháp lý, hướng dẫn, giới thiệu việc làm và nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. BCĐ mô hình, Công an thị trấn thường xuyên gặp gỡ, tiếp cận từng cá nhân những người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn để cảm hóa giáo dục đúng trọng tâm, phân tích những nguyên nhân, điều kiện và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ để từ đó có những buổi gặp gỡ, động viên tuyên truyền. Đồng thời, liê hệ với các tổ chức, cá nhân tạo điều kiện, nhận giúp đỡ có việc làm ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Đến nay, mô hình “Chung tay hướng nghiệp” đã giúp đỡ, tạo việc làm cho 04 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có việc làm, thu nhập ổn định. Điển hình là giới thiệu việc làm cho anh Đoàn Đình N. với mức thu nhập 300.000 đồng/ngày; hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính, xin việc làm cho chị Phạm Thị Hải Y. với mức thu nhập 7 triệu/tháng; liên hệ giúp anh Dương Trọng H. làm nhân viên BQL chợ Phú Quý; định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ anh Lê Anh V. mở cơ sở cơ khí tại địa phương. Bước đầu họ đều đã ổn định cuộc sống, chí thú làm ăn, sống có ích cho xã hội. Đặc biệt, từ khi triển khai mô hình, trên địa bàn không có người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng vi phạm pháp luật và tái phạm tội.

Sơ kết 01 năm xây dựng “Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” và 01 năm thực hiện mô hình “Chung tay hướng nghiệp”Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban Thường trực BCĐ 138 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

- Advertisement -

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban Thường trực BCĐ 138 tỉnh đã đánh giá cao những hoạt động của BCĐ 138 thị trấn trong việc triển khai thực hiện tốt “Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” và mô hình “Chung tay hướng nghiệp”, với nhiều kết quả tích cực, đặc biệt đã tạo điều kiện cho những người lầm lỡ trở về tái hòa nhập cộng đồng, giúp họ có được việc làm ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Để tiếp tục xây dựng “Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” và mô hình “Chung tay hướng nghiệp” phát huy hiệu quả, đồng chí Phó Ban Thường trực BCĐ 138 tỉnh yêu cầu, cần chú trọng công tác xây dựng phong trào, mô hình phải đặt dưới sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, của hệ thống chính trị cùng chung tay tham gia; cần lựa chọn những tập thể, cá nhân, mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Công an huyện và địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát và hướng dẫn để phát triển mô hình hiệu quả, đổi mới những mô hình chưa thiết thực; kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể trong việc xây dựng phong trào, mô hình và tiếp tục có những chính sách, việc làm thiết thực nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện cho những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả.

Sơ kết 01 năm xây dựng “Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” và 01 năm thực hiện mô hình “Chung tay hướng nghiệp”Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Sơ kết 01 năm xây dựng “Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” và 01 năm thực hiện mô hình “Chung tay hướng nghiệp”Lãnh đạo UBND Thị trấn Nông trường Việt Trung cũng đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cũng tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng “Thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” và mô hình “Chung tay hướng nghiệp”. Lãnh đạo UBND Thị trấn Nông trường Việt Trung cũng đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trần Tuấn

 

 

Nguồn tin:Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình
Link bài gốc: https://conganquangbinh.gov.vn/so-ket-01-nam-xay-dung-thi-tran-dien-hinh-ve-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq-va-01-nam-thuc-hien-mo-hinh-chung-tay-huong-nghiep/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,731Thành viênThích
334Người theo dõiTheo dõi
23,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm