2.6 C
New York
Thứ Bảy, Tháng Một 28, 2023

Làm theo Bác để xây dựng quê hương “Hai giỏi” ngày càng giàu đẹp

- Advertisement -

(Chính trị) – Thể hiện sự kính trọng và tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, cán bộ và nhân dân Quảng Bình đã luôn miệt mài thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực trên mọi lĩnh vực công tác và trong đời sống hàng ngày. Những thành quả đạt được từ học tập và làm theo Bác đã trở thành “kim chỉ nam” tiếp tục soi sáng cho quê hương “Hai giỏi” gặt hái thêm nhiều thành tựu mới trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 
Không thể liệt kê hết những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã gặt hái được bằng tinh thần nỗ lực, phấn đấu, ý thức trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác thời gian qua. Tuy nhiên, có thể khẳng định, tấm gương cao quý về đạo đức, lối sống và phong cách của Người luôn được mỗi cán bộ và nhân dân khắc ghi, làm động lực, bồi đắp thêm niềm tin, tạo sức bật mới cho các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Học tập và làm theo Bác, nhiều cấp ủy đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn xây dựng các mô hình mới, cách làm hay. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị.
 
Xác định yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng về đạo đức gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là những nội dung quan trọng, mang tính đột phá phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.
 
Các địa phương, đơn vị, ngành đã căn cứ vào tình hình thực tế, tập trung xác định khâu đột phá để tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều tổ chức đảng đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị và xác định rõ những vấn đề trọng tâm mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện. Việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, mang tính đột phá và những vấn đề bức xúc để tập trung giải quyết đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đó chính là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống một cách thiết thực.

Làm theo Bác để xây dựng quê hương Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu thăm, kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp sạch tại huyện Bố Trạch.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo không khí thi đua sôi nổi, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Quảng Bình đã xây dựng thành công nhiều mô hình điểm, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, như: Phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh…
 
Điển hình như Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh với các mô hình: “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, “Tổ tự quản an ninh trật tự (ANTT) thôn, bản khu vực biên giới”, “Tăng cường cán bộ, đảng viên sinh hoạt chi bộ bản”, “Nâng bước em tới trường”. Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với phong trào “3 nhất, 3 không”, “Tự soi, tự sửa”. Đảng bộ Công an tỉnh với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…
 
Đối với các mô hình “Dân vận khéo”, tiêu biểu, như: “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, thị trấn Kiến Giang, xã Hồng Thủy, xã Văn Thủy (Lệ Thủy). Tại Đảng bộ huyện Bố Trạch, nổi lên nhiều mô hình “làm kinh tế giỏi”, “Tuổi trẻ Bố Trạch học tập và làm theo lời Bác”… Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ Khối Mặt trận huyện Quảng Trạch thực hiện tốt phong trào “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, hàng tháng mỗi cán bộ, công chức, viên chức tiết kiệm 50.000 đồng để hỗ trợ, động viên, giúp đỡ gia đình có công, gia đình đặc biệt khó khăn.
 
Bên cạnh đó, có thể kể đến các phong trào: “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo” ở Hội LHPN TX. Ba Đồn; “Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và mô hình “Tiết kiệm từ rau sạch”, “Tiết kiệm từ chăn nuôi lợn sạch” của Hội LHPN tỉnh. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh với mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng văn hóa công sở, tận tụy phục vụ nhân dân theo tinh thần “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.
 
Tại TP. Đồng Hới, nhiều cấp ủy, đơn vị, địa phương đã chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách làm hay, hiệu quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiêu biểu như các mô hình: “Giảm nghèo có địa chỉ”, “Tổ dân phố an toàn về ANTT”, “Khu phố văn minh đô thị”, “Khu dân cư bảo đảm vệ sinh môi trường”, “Camera giám sát ANTT”…
 
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Thành quả đạt được từ quá trình miệt mài học tập và làm theo Bác của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện; tạo động lực để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội, người đứng đầu cấp ủy phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, vị trí, tầm quan trọng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, luôn nêu cao trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tự mình gương mẫu học trước, làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm.
 
Việc học tập và làm theo Bác phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, liên tục mới thực sự góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến về việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Cấp ủy các cấp cần chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, các phong trào thi đua, cuộc vận động.
 
Thực tế cho thấy, triển khai làm tốt vấn đề này đã làm cho nội dung sinh hoạt thiết thực, cụ thể hơn; chất lượng sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, đơn vị được nâng lên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp ủy, chính quyền ngày càng được nâng cao. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; kiên quyết tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, yếu kém mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm”.
 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; trong đó, có 22 tập thể và 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 70 lượt tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được vinh danh là những điển hình tiêu biểu ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh luôn tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các điển hình tiên tiến phát huy vai trò của mình; đồng thời nuôi dưỡng, nhân rộng gương điển hình gắn với phát hiện, tôn vinh những nhân tố mới để mọi người dân biết đến, học tập và làm theo.

 
Hiền Chi

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/chinh-tri/202209/lam-theo-bac-de-xay-dung-que-huong-hai-gioi-ngay-cang-giau-dep-2203247/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,741Thành viênThích
333Người theo dõiTheo dõi
23,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm