-1.4 C
New York
Thứ Ba, Tháng Hai 7, 2023

Bố Trạch: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

- Advertisement -

(Chính trị) – Xác định vai trò quan trọng của sinh hoạt chi bộ, thời gian qua, Huyện ủy Bố Trạch luôn quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy định, bảo đảm chất lượng nội dung, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ.
 
Tính đến tháng 6/2022, Đảng bộ thị trấn Nông trường Việt Trung có 861 đảng viên với 3 đảng bộ bộ phận và 17 chi bộ trực thuộc. Đây là đảng bộ có số đảng viên đông, xếp thứ 2 về số lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Bố Trạch, được Huyện ủy chọn làm thí điểm tổ chức sinh hoạt đối với một số chi bộ đặc thù.
 
Trong Đảng bộ thị trấn Nông trường Việt Trung, Chi bộ tổ dân phố (TDP) 3 có số đảng viên đông nhất với 94 đồng chí, sinh hoạt ở 4 tổ đảng, trong đó 75 đồng chí sinh hoạt thường xuyên, 13 đồng chí được miễn sinh hoạt Đảng, 6 đồng chí đi làm ăn xa. Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 21/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “Hướng dẫn thí điểm tổ chức sinh hoạt đối với một số chi bộ đặc thù”, Công văn số 222-CV/HU, ngày 3/11/2021 của Huyện ủy Bố Trạch, Đảng bộ thị trấn đã chọn Chi bộ TDP 3 thực hiện thí điểm về mô hình “Sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng đối với các chi bộ đông đảng viên”.
 
Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Chi bộ TDP 3, Đảng bộ thị trấn Nông trường Việt Trung cho biết: “Thực hiện thí điểm tổ chức sinh hoạt đối với chi bộ đặc thù, hàng tháng, chi ủy tổ chức sinh hoạt vào ngày 24, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chi bộ trong tháng và dự kiến nhiệm vụ tháng tiếp theo; xác định những nội dung cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại các tổ đảng; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết. Sau khi tiếp thu các nhiệm vụ được giao, các tổ đảng tiến hành triển khai sinh hoạt, mỗi tổ sinh hoạt một buổi do đồng chí tổ trưởng sắp xếp thời gian, mời đồng chí bí thư hoặc phó bí thư đến dự và chỉ đạo, giải trình các nội dung mà đảng viên trong tổ chưa rõ. Việc sinh hoạt chi bộ tại các tổ đảng đã góp phần phát huy được trách nhiệm, vai trò của các đồng chí tổ trưởng trong việc chỉ đạo triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nghị quyết chi bộ tại cơ sở”.

Bố Trạch: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộChi ủy Chi bộ TDP 3, thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch) họp triển khai nhiệm vụ.

Việc triển khai thí điểm tại Chi bộ TDP 3 đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại địa phương. Bí thư Đảng ủy thị trấn Nông trường Việt Trung Nguyễn Thanh Đồng chia sẻ: “Mô hình thí điểm sinh hoạt chi bộ ở tổ đảng thuộc Chi bộ TDP 3 được đảng viên trong chi bộ tham gia thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt từ 85-90%, tăng so với sinh hoạt ở chi bộ từ 35-38%. Nội dung sinh hoạt đánh giá đúng trọng tâm thực tế ở tổ đảng. Đặc biệt, tại các buổi sinh hoạt, đảng viên đã tham gia nhiều ý kiến xây dựng có chất lượng, hiệu quả, thực tế, góp ý vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Nhờ đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã thực hiện tốt đề án huy động đóng góp xây dựng hạ tầng cơ sở ở TDP 3…”.
 
Tính đến tháng 7/2022, Đảng bộ huyện Bố Trạch có 60 TCCSĐ trực thuộc, trong đó có 40 đảng bộ cơ sở (trong đó có 484 chi bộ trực thuộc) và 20 chi bộ cơ sở, với 11.451 đảng viên. Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 21/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ngoài Chi bộ TDP 3, thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện ủy Bố Trạch đã lựa chọn Chi bộ thôn 4, Đảng bộ xã Trung Trạch và Chi bộ tiểu khu 4, Đảng bộ thị trấn Hoàn Lão để triển khai thí điểm tổ chức sinh hoạt đối với một số chi bộ đặc thù. Đây là hai chi bộ có số đảng viên đông, với 71 đảng viên ở Chi bộ thôn 4 (Đảng bộ xã Trung Trạch) và 109 đảng viên ở Chi bộ tiểu khu 4 (thị trấn Hoàn Lão).
 
Trong quá trình thực hiện thí điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tổ chức Huyện ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy bám sát hướng dẫn để tiến hành theo quy định. Các đảng ủy cơ sở trực tiếp hướng dẫn chi bộ tiến hành các bước thực hiện và hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí của đảng bộ; đồng thời, cử đảng ủy viên phụ trách chi bộ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thí điểm mô hình.
 
Mô hình sinh hoạt chi bộ ở tổ đảng được đảng viên trong chi bộ tham gia thực hiện nghiêm túc, với tỷ lệ đạt 85-90%, tăng so với sinh hoạt ở chi bộ 35-38%. Nhiều đảng viên tham gia ý kiến với nội dung có chất lượng, hiệu quả thực tế hơn so với sinh hoạt tập trung ở chi bộ.
 
Qua triển khai, vai trò, trách nhiệm của bí thư, phó bí thư chi bộ, các chi ủy viên, tổ trưởng tổ đảng ngày càng được phát huy; việc tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ đúng trọng tâm, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ được nâng cao. Đối với công tác triển khai học tập nghị quyết cấp trên, cũng như nghị quyết của chi bộ, đảng viên tham gia học tập tỷ lệ cao hơn rõ rệt, từ đó, nghị quyết hàng quý, hàng tháng của chi bộ đều đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.
 
Theo Bí thư Huyện ủy Bố Trạch Lê Công Toán, thông qua mô hình thí điểm tổ chức sinh hoạt đối với một số chi bộ đặc thù trên địa bàn huyện đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giúp các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian tới, Đảng bộ huyện sẽ tập trung vào một số nội dung trọng tâm, như: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, yêu cầu cấp thiết nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay; chỉ đạo các TCCSĐ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phong phú, đa dạng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
 
Bên cạnh đó, các TCCSĐ duy trì thường xuyên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nâng cao vai trò trách nhiệm của các đồng chí đảng ủy viên được phân công phụ trách chi bộ đối với việc chấp hành nội dung sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của các chi bộ cơ sở…
 

Theo Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 21/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “Hướng dẫn thí điểm tổ chức sinh hoạt đối với một số chi bộ đặc thù”, các chi bộ có thành lập tổ đảng và số lượng từ 70 đảng viên trở lên đối với đảng bộ các huyện, thị xã; có từ 100 đảng viên trở lên đối với Đảng bộ TP. Đồng Hới thì có thể tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng theo từng tổ đảng thay cho sinh hoạt toàn chi bộ. Căn cứ tình hình thực tế về địa bàn, cơ cấu đảng viên có thể tổ chức sinh hoạt theo liên tổ đảng.

 
Lê Mai

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/chinh-tri/202209/bo-trach-nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-chi-bo-2203898/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,731Thành viênThích
334Người theo dõiTheo dõi
23,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm