13.9 C
New York
Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023

Công tác dân vận tập trung hướng về cơ sở

- Advertisement -

(Chính trị) – Những năm qua, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan nhà nước ở Quảng Bình đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công. Trong đó, việc tập trung hướng về cơ sở chính là một điểm nổi bật khẳng định sự đổi mới thực chất của công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.
 
Nhằm quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới thực chất, toàn diện công tác dân vận của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong Chương trình hành động số 24-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa vào nhiều nội dung đổi mới công tác dân vận của cả hệ thống chính trị.
 
Trong đó, đáng chú ý là chủ trương tăng cường công tác dân vận hướng về cơ sở; cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở thực hiện việc phân công cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ các ban, văn phòng cấp ủy định kỳ về dự theo dõi sinh hoạt của tổ chức đảng, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội cấp dưới để nắm tình hình nhân dân và công tác dân vận tại cơ sở; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm tạo niềm tin đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền.
 
Trên tinh thần của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, năm 2015, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với các ban, ngành có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan nhà nước các cấp đối thoại với nhân dân. Quán triệt và thực hiện Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với nhân dân đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan nhà nước thường xuyên quan tâm thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác dân vận tập trung hướng về cơ sở Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền địa phương tặng quà cho ngư dân huyện Bố Trạch.

Cùng với việc tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 3/3/2016 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, được nhân dân tỉnh nhà ghi nhận và đánh giá cao.

Để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải thực sự gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân và thực hiện tốt phương châm công tác “lấy dân làm gốc”.

Quán triệt và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, cấp ủy, chính quyền, nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở Quảng Bình đã có các giải pháp cụ thể, thiết thực để tăng cường hướng về cơ sở, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Những năm qua, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo UBND tỉnh có nhiều giải pháp đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ. Hàng năm, UBND tỉnh, chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị trực thuộc đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số.
 
Đảng ủy Công an tỉnh đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều mô hình có hiệu quả về “Xây dựng người Công an Quảng Bình văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”, tiêu biểu như mô hình “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”, “Thứ sáu không hẹn” với phương châm “Nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đó đánh giá chất lượng”.
 
Nhiều đơn vị của Công an tỉnh đã tổ chức việc cấp thẻ căn cước công dân lưu động tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa và cho người già yếu, đau ốm, đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng,…; phân công cán bộ, chiến sĩ thường trực kể cả ban đêm để kịp thời thực hiện chiến dịch cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử…
 
Một trong những địa phương sớm có đề án để tăng cường công tác dân vận hướng về cơ sở là TP. Đồng Hới và các huyện: Tuyên Hóa, Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa…Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới và Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa sớm ban hành và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân. Nhờ đó, một số vụ việc nổi lên trên các địa bàn này thời gian qua khi thực hiện những công trình, dự án đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp, dân chủ với nhân dân, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
 
Để tổ chức đối thoại với nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, mà trước hết là giao nhiệm vụ cho các ban, ngành chức năng phải về tận cơ sở, tìm hiểu, nắm bắt những vấn đề còn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị cụ thể của từng thôn, bản, tổ dân phố, từng hộ dân, từ đó có sự chuẩn bị rất chu đáo các điều kiện cần thiết để góp phần làm cho cuộc đối thoại đạt hiệu quả cao.
 
Ngoài việc ban hành đề án đối thoại trực tiếp với nhân dân, để thực sự đưa công tác dân vận về tận cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới đã chỉ đạo HĐND, UBND thành phố, các cơ quan nhà nước trực thuộc và UBND các xã, phường thực hiện đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2013-2015” và thành lập 45 tổ dân vận chính quyền, do người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan làm tổ trưởng.
 
Riêng tổ dân vận chính quyền của HĐND, UBND thành phố do một đồng chí Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng. Để làm tốt chức trách chỉ đạo, điều hành của mình, ngoài mệnh lệnh hành chính theo quy định, người đứng đầu chính quyền các cấp, ngành ở TP. Đồng Hới còn phải thường xuyên hướng về cơ sở, gần gũi nhân dân và làm tốt công tác dân vận, mới tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao ở địa phương, đơn vị mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đến nay, các mô hình tổ dân vận chính quyền ở TP. Đồng Hới tiếp tục phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
 
Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, mà thường xuyên và trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác dân vận, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động ban hành Quy định về chế độ đi công tác cơ sở và định kỳ về tham dự sinh hoạt tại khối dân vận cơ sở đối với cán bộ, chuyên viên của mình. Theo đó, hàng tháng, tối thiểu, mỗi lãnh đạo, chuyên viên của ban phải thực hiện 3 lần đi công tác cơ sở và 1 lần về dự sinh hoạt tại các khối dân vận.
 
Ngoài việc tăng cường về công tác tại thôn, bản, tổ dân phố, gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân để tìm hiểu, nắm bắt tình hình đời sống, những đề xuất, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, khi có vấn đề vướng mắc nổi lên, khi xảy ra thiên tai, lũ lụt, khi nhân dân gặp khó khăn, từ các đồng chí lãnh đạo cho đến chuyên viên của ban đều bố trí thời gian đề trực tiếp về tại địa bàn, cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở đưa ra giải pháp xử lý tình hình, không để sự việc kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.
 
Hiện nay, ban đang tích cực tham mưu để thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh và triển khai nhiều mô hình, giải pháp công tác tập trung hướng về cơ sở, tạo chuyển biến thực chất, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. 
 Trương Văn Hà
(Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình)

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/chinh-tri/202210/cong-tac-dan-van-tap-trung-huong-ve-co-so-2204161/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,569Thành viênThích
342Người theo dõiTheo dõi
24,200Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm