20.3 C
New York
Thứ Tư, Tháng Sáu 7, 2023

Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị CAND) học tập thực tế, thực hành chính trị –  xã hội tại Công an tỉnh

- Advertisement -

Ngày 12/10/2022, Học viện Chính trị CAND (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức thực tế, thực hành chính trị, xã hội cho lớp Cao cấp lý luận chính trị Khóa 28. Dự và chủ trì có Thiếu tướng Nguyễn Như Lôi – Phó giám đốc Học viện Chính trị CAND; Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh và đại diện chỉ huy Phòng PX01, PX03 và PV01.

Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị CAND) học tập thực tế, thực hành chính trị –  xã hội tại Công an tỉnhLớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị CAND) học tập thực tế, thực hành chính trị – xã hội tại Công an tỉnh.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh đã trao đổi các vấn đề về đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND tại Công an tỉnh. Đồng thời, cùng với học viên lớp học trao đổi kinh nghiệm, giải đáp các vấn đề về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND ở đơn vị, địa phương.

Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị CAND) học tập thực tế, thực hành chính trị –  xã hội tại Công an tỉnhThượng tá Từ Nhật Tú – Trưởng Phòng PV01 báo cáo tại buổi thực tế, thực hành chính trị, xã hội cho lớp Cao cấp lý luận chính trị Khóa 28.

Tại buổi học tập thực tế, các học viên đã được nghe báo cáo viên thuộc các đơn vị Phòng PX03, PX01 và PV01 thuộc Công an tỉnh Quảng Bình báo cáo, trao đổi những kinh nghiệm quý báu, thiết thực, bổ ích về tình hình, kết quả và những kinh nghiệm thực tiễn của Công an tỉnh trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh.

Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị CAND) học tập thực tế, thực hành chính trị –  xã hội tại Công an tỉnhThượng tá Nguyễn Phú Ngọc – Trưởng Phòng PX03 trình bày nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CB,CS tại buổi thực tế, thực hành chính trị, xã hội cho lớp Cao cấp lý luận chính trị Khóa 28.

Những kết quả đạt được trong công tác tổ chức cán bộ, cụ thể kết quả sắp xếp, bố trí cán bộ ở các cấp Công an gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 376/KH-BCA-X01, ngày 06/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về cơ cấu lại đội ngũ cán bộ gắn với thực hiện Quy định số 02-QĐi/ĐUCA, ngày 22/8/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương quy định khung tiêu chuẩn, tiêu trí bố trí cán bộ ở bốn cấp Công an, kết quả thực hiện Kế hoạch số 304/KH-BCA, ngày 13/7/2021 của Bộ Công an về bố trí Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không phải là người địa phương và đẩy mạnh công tác luân chuyển lãnh đạo chỉ huy trong CAND đối với các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy ở Công an tỉnh.

Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị CAND) học tập thực tế, thực hành chính trị –  xã hội tại Công an tỉnhTrung tá Nguyễn Thành Tâm – Phó trưởng Phòng PX01 trình bày nội dung báo cáo về công tác tổ chức cán bộ tại buổi thực tế, thực hành chính trị, xã hội cho lớp Cao cấp lý luận chính trị Khóa 28

- Advertisement -

Kết quả bố trí Công an xã chính quy, những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai bố trí Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh qua các giai đoạn; những thuận lợi, khó khăn trong công tác duy trì, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các mặt công tác của đơn vị.

Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị CAND) học tập thực tế, thực hành chính trị –  xã hội tại Công an tỉnhThiếu tướng Nguyễn Như Lôi – Phó giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại buổi học tập, trao đổi.

Ngoài ra, các đồng chí học viên đã tập trung nghiên cứu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập, tham gia thảo luận, phát biểu đóng góp ý góp phần làm sinh động, sôi nổi hơn trong buổi làm việc. Đồng thời, với những trao đổi hai chiều giúp học viên lớp học gắn kết chặt chẽ hơn giữa lý luận và thực tiễn, đặc biệt với những kinh nghiệm quý báu được các báo cáo viên thuộc Công an tỉnh Quảng Bình trình bày, chia sẻ sẽ có giá trị sâu sắc đối với mỗi học viên lớp học, làm phong phú thêm trong công tác tham mưu, xây dựng lực lượng tại đơn vị và những kỹ năng lãnh đạo của bản thân.

Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị CAND) học tập thực tế, thực hành chính trị –  xã hội tại Công an tỉnhCác học viên tham gia tại học tập thực tế, thực hành chính trị – xã hội tại Công an tỉnh.

Được biết, việc tổ chức học tập thực tế, thực hành chính trị cho học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được Học viện xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo cao cấp LLCT, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, thực hiện tốt Nghị quyết số 32, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, quản lý” và Chỉ thị số 23, ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị CAND) học tập thực tế, thực hành chính trị –  xã hội tại Công an tỉnhĐại diện lớp Cao cấp lý luận chính trị Khóa 28 tặng quà cho các gia đình chính sách.
Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị CAND) học tập thực tế, thực hành chính trị –  xã hội tại Công an tỉnhLãnh đạo Học viện Chính trị CAND tặng quà lưu niệm cho Công an tỉnh Quảng Bình.
Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị CAND) học tập thực tế, thực hành chính trị –  xã hội tại Công an tỉnhLớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị CAND) học tập thực tế, thực hành chính trị – xã hội tại Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Cũng tại buổi học tập thực tế tại Công an tỉnh, đại diện lớp Cao cấp lý luận chính trị Khóa 28 (Học viện Chính trị CAND) đã tặng quà cho 05 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị CAND) học tập thực tế, thực hành chính trị –  xã hội tại Công an tỉnhLãnh đạo Học viện Chính trị CAND và học viên dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị CAND) học tập thực tế, thực hành chính trị –  xã hội tại Công an tỉnhLãnh đạo Học viện Chính trị CAND cùng học viên chụp ảnh lưu niệm tại khu vực mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị CAND) học tập thực tế, thực hành chính trị –  xã hội tại Công an tỉnhThiếu tướng Nguyễn Như Lôi – Phó giám đốc Học viện Chính trị CAND dâng hương tại đền thờ Bác Hồ và Anh hùng liệt sỹ.

- Advertisement -

Trước đó, học viên lớp đã tham gia dâng hương tại đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ; dâng hương và tưởng niệm tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).

Trần Tuấn – Thùy Trang

 

Nguồn tin:Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình
Link bài gốc: https://conganquangbinh.gov.vn/lop-dao-tao-trinh-do-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-hoc-vien-chinh-tri-cand-hoc-tap-thuc-te-thuc-hanh-chinh-tri-xa-hoi-tai-cong-an-tinh/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,563Thành viênThích
342Người theo dõiTheo dõi
24,200Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm