1.3 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Một 27, 2023

Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện

- Advertisement -

(QP-AN) – Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 20/12/2012, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 765-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Nghị quyết số 765). Qua 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn nỗ lực đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp huấn luyện gắn với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, từ đó, nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh trong tình hình mới.
 
Nhận thức rõ vai trò, vị trí của công tác huấn luyện đối với việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thường xuyên coi trọng, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ huấn luyện; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức, trách nhiệm của người chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng của công tác này.
 
Nhờ vậy, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện được tiến hành chặt chẽ, thống nhất; nội dung chương trình, phương pháp huấn luyện, diễn tập không ngừng được đổi mới. Công tác bảo đảm huấn luyện, nhất là về thao trường, bãi tập từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Để nâng cao chất lượng huấn huyện, hàng năm, trước khi bước vào huấn luyện, ngoài nội dung tập huấn của Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã lựa chọn những nội dung huấn luyện trọng tâm, nội dung mới chưa thống nhất để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy điều hành và tổ chức phương pháp huấn luyện một cách đồng bộ.
 
Nhờ vậy, chất lượng huấn luyện cho các đối tượng ngày càng được nâng lên, kết quả huấn luyện năm sau cao hơn năm trước, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đã có 25.385 lượt cán bộ các cấp được tham gia các nội dung tập huấn trong 10 năm qua.

Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyệnCán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 996 thực hành huấn luyện.

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác quản lý chương trình huấn luyện theo phân cấp, đúng đối tượng; đăng ký thống kê huấn luyện đầy đủ, chặt chẽ, làm cơ sở theo dõi, chỉ đạo tổ chức huấn luyện bù, huấn luyện vét cho các đối tượng. Đồng thời, duy trì huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch và chương trình, coi trọng huấn luyện theo tình huống, sát thực tế chiến đấu để rèn luyện bản lĩnh, tính kiên trì cho cán bộ, chiến sĩ.
 
Kết quả, 100% cán bộ được huấn luyện theo phân cấp; đối với các nội dung kiểm tra, 100% quân số đạt yêu cầu, trong đó có 78,8% khá, giỏi trở lên. Hàng năm, công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức các cuộc diễn tập cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố, thị xã và cấp xã, phường, thị trấn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Riêng diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2014 và 2019 được Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Quá trình huấn luyện đã kết hợp rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.
 
Công tác bảo đảm huấn luyện trong 10 năm qua được Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy các cấp quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đạt nhiều kết quả, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.
 
Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện đã có những đột phá lớn mang tính vững chắc, các đơn vị đã bám sát nhu cầu sử dụng, nhiệm vụ huấn luyện, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền bố trí đất và hoàn thiện thủ tục cấp đất. Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh đang triển khai xây dựng hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện cấp tỉnh và Ban CHQS cấp huyện theo quyết định của cấp trên…
 
Có thể khẳng định, sau 10 năm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 765, công tác huấn luyện của LLVT tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, năng lực tổ chức, chỉ huy, quản lý điều hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp và chất lượng huấn luyện cho các đối tượng từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…
 
Năm 2022, nhất là sau thời điểm Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức thành công hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765, công tác huấn luyện của LLVT tỉnh đã thu được nhiều kết quả nổi bật. Trong năm, đã tổ chức được 26 lớp tập huấn cho 3.642 lượt cán bộ các cấp; 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ được huấn luyện đầy đủ nội dung, chương trình với kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi cao hơn năm 2021 từ 2,3-3,5%.
 
Bộ CHQS tỉnh cũng đã tham mưu, chỉ đạo tổ chức thành công 3 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và các cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu. Một số nội dung huấn luyện bù, huấn luyện vét và công tác chuẩn bị diễn tập vòng tổng hợp cho các đơn vị bộ đội địa phương cũng đã và đang được triển khai chặt chẽ, chu đáo…
 
Kết quả trên chính là tiền đề, là động lực để LLVT tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết số 765 đã đề ra nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Lan Anh

Nguồn tin:Báo Quảng Bình
Link bài gốc: https://baoquangbinh.vn/quoc-phong-an-ninh/202210/tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-huan-luyen-2204516/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,742Thành viênThích
333Người theo dõiTheo dõi
23,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm