16.8 C
New York
Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023

Sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06, tổng kết hoạt động Chuyển đổi số năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

- Advertisement -

Ngày 06/01/2023, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố nhằm sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06, tổng kết hoạt động Chuyển đổi số năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chuyển đổi số tỉnh (CĐS), Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị. 

Sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06, tổng kết hoạt động Chuyển đổi số năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023Toàn cảnh hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06, tổng kết hoạt động Chuyển đổi số năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Phan Đăng Tĩnh – Phó giám đốc Công an tỉnh, đại diện cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh cho biết, để đề án đạt mục tiêu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, các sở, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để huy động sự vào cuộc của các cấp các ngành. Đến nay, Quảng Bình đã triển khai, thực hiện được 23/25 dịch vụ công thiết yếu theo yêu cầu của Đề án 06. Đối với 11 dịch vụ thuộc thẩm quyền của lực lượng Công an đã tiến nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ hơn 67%. Đối với 12 dịch vụ công của các sở, ngành, địa phương, đã tiếp nhận  hồ sơ đạt tỷ lệ hơn 61%. Tính đến ngày 30/12/2022, toàn tỉnh cũng đã tiếp nhận, giải quyết được gần 31.000 hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Từ nền tảng CCCD gắn chip được ứng dụng trên các lĩnh vực cũng đã mang lại nhiều tiện ích trong phát triển kinh tế, xã hội. Nổi bật, trên lĩnh vực Y tế, tổng số cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD gắn chip đạt tỷ lệ 100%. Số lượng CCCD được đồng bộ với thẻ Bảo hiểm y tế còn hiệu lực để đi khám, chữa bệnh đạt tỷ lệ 95,1%. Về phát triển công dân số, toàn tỉnh cũng đã thu nhận được 180.728 hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử, xếp thứ 13 trong toàn quốc.

Sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06, tổng kết hoạt động Chuyển đổi số năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023Đại tá Phan Đăng Tĩnh – Phó giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án 06 và thông qua Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06.

Về kết quả triển khai CĐS năm 2022, có 9/12 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, có 6 chỉ tiêu đạt 100% là: Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp; tỷ lệ giao dịch trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được xác thực điện tử; tỷ lệ cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh, cấp huyện kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước; tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT của các cơ quan được đào tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin.

Sau các ý kiến thảo luận của đại biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận, nhấn mạnh: CĐS là xu thế tất yếu và là giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương, mỗi quốc gia; là một nội dung trong sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06, tổng kết hoạt động Chuyển đổi số năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023Sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06, tổng kết hoạt động Chuyển đổi số năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 được triển khai bằng hình thức trực tuyến với các điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.

- Advertisement -

Trong năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có sự chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh thực hiện CĐS và triển khai Đề án 06; trong đó, xác định Đề án 06 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số. Quá trình tổ chức triển khai, thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương đã chủ động bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra; tạo nhiều chuyển biến tích cực, thúc đẩy tiến trình CĐS của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện; vẫn còn một bộ phận người dân, thậm chí cả lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức chưa nắm rõ chủ trương, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của CĐS và Đề án 06. Hạ tầng, thiết bị CNTT, kết nối internet băng rộng một số nơi còn bất cập. Tiến độ thực hiện một số dự án CĐS, đô thị thông minh còn chậm. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp chất lượng còn thấp; nhiều dịch vụ công chưa đạt tỷ lệ 20% hồ sơ nộp trực tuyến…

Sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06, tổng kết hoạt động Chuyển đổi số năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác CĐS, đặc biệt là Đề án 06 trong năm 2023 và những năm tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, hoàn thiện các quy trình dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và đẩy mạnh việc hướng dẫn, trợ giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện; đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06.

Trên cơ sở Kế hoạch CĐS giai đoạn đến năm 2025 và Kế hoạch CĐS năm 2023 của UBND tỉnh đã ban hành, đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành chủ động nghiên cứu, xác định lộ trình để tham mưu xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung và nền tảng số dùng chung của tỉnh theo định hướng CĐS. Đối với các cơ sở dữ liệu đã xây dựng, tổ chức thực hiện ngay công tác số hóa dữ liệu để chia sẻ, khai thác, sử dụng. Trong đó, năm 2023 phải hoàn thành chỉ tiêu số hóa hồ sơ, trả kết quả bản điện tử đối với 100% thủ tục hành chính theo Đề án 06 và Đề án 468 của Thủ tướng Chính phủ.

Tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành nghề truyền thống chuyển đổi sang sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ trên các nền tảng số. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tham gia các sàn thương mại điện tử lớn nhằm thúc đẩy quảng bá và tiêu thụ hàng nông sản, sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin-Truyền thông và chính quyền các cấp đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp về CĐS và Đề án 06. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về lợi ích thiết thực của thẻ căn cước công dân gắn chip, đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến… để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng trong toàn xã hội.

- Advertisement -

Trần Tuấn

 

Nguồn tin:Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình
Link bài gốc: https://conganquangbinh.gov.vn/so-ket-01-nam-trien-khai-de-an-06-tong-ket-hoat-dong-chuyen-doi-so-nam-2022-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2023/
- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,415Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,300Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm