Cửa biển Chánh Hòa

0
266
Ra khơi

 Bình yên và…tự do!

Ở nơi sông về với biển…

Đường chiều…
Tranh cát trong bóng chiều

Sông bồi, biển cạn…

Sát thủ săn cá!

Lại sông bồi, biển cạn…

Sông Hirôxê, Nước rất nông, Đứng giữa dòng vẫn chưa ướt váy… Hỏi một người lòng cũng nông như vậy, Làm sao tôi có thể yêu sâu?…” Hiroxe của QB chăng?

Nguồn: Quảng Bình quan

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here