5.9 C
New York
Thứ Năm, Tháng Hai 22, 2024

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Nỗ lực làm theo lời Bác

- Advertisement -

(QBĐT) – Những năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ. Đây chính là động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với việc ban hành các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Bộ Chỉnh trị trong toàn Đảng bộ, Thường vụ Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, đảng bộ cấp mình; làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; hướng dẫn, tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chuyên đề năm 2011, 2012, 2013, 2014 và 2015; chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Với nhiều cách làm thiết thực đã tạo bước chuyển quan trọng về nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương “quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 646-QĐ/QUTW của Quân ủy Trung ương “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong quân đội”, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã cụ thể hóa bằng việc đề ra yêu cầu đối với mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương trên các mặt về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; về quan hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới, vùng biển; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bô…

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Nỗ lực làm theo lời Bác
 Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh làm tốt nhiệm vụ bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc các nội dung và triển khai thực hiện nghiêm túc. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi với quần chúng; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP vào trong kế hoạch công tác, trong sinh hoạt cấp ủy, chỉ huy các cấp cũng như trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” của từng cán bộ, đảng viên.

Việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của cấp ủy chỉ huy các cấp đi vào nền nếp, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được tinh thần trách nhiệm, mang tính xây dựng cao, đã tạo được sự đoàn kết nhất trí trong từng cán bộ, đảng viên và trong từng đơn vị. Vì vậy, trong 4 năm qua, Đảng bộ BĐBP tỉnh chưa có vấn đề bức xúc nổi cộm về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Một trong những kết quả nổi bật về thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị là Đảng ủy BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Cụ thể là Đảng ủy đề ra các chủ trương, biện pháp tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn các cấp uỷ, tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bổ sung, kiện toàn 135 lượt cấp ủy viên cơ sở cho 22/22 tổ chức đảng trực thuộc; tổ chức 3 lớp tập huấn cấp ủy viên cho 89 đồng chí. Đồng thời, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 18-NQ/ĐU của Đảng ủy BĐBP về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, giai đoạn 2011-2015”.

Qua đó nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ cũng như việc ban hành các nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Qua đánh giá, phân loại tổ chức đảng hàng năm đều có gần 90% tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, không có yếu kém. Công tác phát triển đảng viên cũng đã được các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy BĐBP tỉnh chú trọng.

- Advertisement -

Trong đó chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số nhằm tạo nguồn cán bộ cho lực lượng và địa phương sau xuất ngũ. Thống kê trong 4 năm qua đã có 192 quần chúng tham gia 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và đã có 168 đồng chí được kết nạp vào Đảng, trong đó có 15 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, BĐBP tỉnh đã phối hợp với các lực lượng lập nhiều thành tích xuất sắc, bắt giữ, xử lý 2.280 vụ việc và trên 4.000 đối tượng, tang vật thu giữ 55.374 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác.

Trong đó có các chuyên án phối hợp cùng lực lượng chức năng của nước bạn Lào như: Chuyên án 512Lv, 516Lv, 518Lv; 522L, 524L, 525L, 526L, 527L. Phối hợp chặt chẽ cùng bạn Lào trong việc thực hiện các dự án quan trọng như tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới; tổ chức kết nghĩa giữa các đơn vị trên tuyến biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ quán triệt, xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức của đoàn viên, hội viên theo tấm gương đạo đ
ức Hồ Chí Minh. Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo Bác.

Tiêu biểu như mô hình làm hết việc, kịp việc với hiệu quả cao chứ không chỉ là hết giờ, đúng giờ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, đẹp về đạo đức lối sống; mô hình 3 nhất, 3 không, 1 xây…

Chia sẻ những vất vả, khó khăn của đồng bào trên biên giới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã tham gia tích cực, có hiệu quả công tác giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Điển hình là công trình thủy lợi ruộng lúa nước Rục Làn với diện tích gần 10ha, năng suất mỗi vụ bình quân 4 tấn/ha giúp đồng bào Rục ổn định cuộc sống, thay đổi hình thức canh tác; công trình cụm bản văn hóa Làng Ho, xã Kim Thủy (Lệ Thủy) với các hạng mục nhà ở, công trình vệ sinh, hệ thống đường nội bản, nhà văn hóa, trạm quân dân y… trị giá trên 3 tỷ đồng, đã trở thành điểm sáng văn hóa, bản kiểu mẫu trên biên giới…

Từ đó góp phần củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, chính quyền các cấp; đồng bào gắn kết, đồng hành cùng BĐBP trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, không ngừng củng cố thế trận lòng dân, xây dựng địa bàn an toàn, làm chủ.

Có thể nói, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đã tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong lực lượng BĐBP tỉnh. Qua đó, tạo sự thống nhất và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

- Advertisement -

Nguyễn Hoàng

Nguồn: Báo Quảng Bình Online

- Advertisement -.

bài liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

kết nối

67,416Thành viênThích
343Người theo dõiTheo dõi
24,400Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -

bài mới

- Advertisement -

được quan tâm