Ban Bí thư chuẩn y nhân sự 2 tỉnh

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự 2 tỉnh

Sôi nổi ngày hội của toàn dân