Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 13/12/2018 đến ngày 19/12/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 13/12/2018 đến ngày 19/12/2018 bao gồm các khu vực sau: Thành phố Đồng Hới: Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện Xã Quang Phú; các thôn 1, […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 06/12/2018 đến ngày 12/12/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 06/12/2018 đến ngày 12/12/2018 bao gồm các khu vực sau: Thành phố Đồng Hới: Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện Các thôn Tân Sơn, Diêm Sơn, […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 29/11/2018 đến ngày 05/12/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 29/11/2018 đến ngày 05/12/2018 bao gồm các khu vực sau: Huyện Lệ Thủy: Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện Thôn Tân Hải xã Ngư Thủy Bắc […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 22/11/2018 đến ngày 28/11/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 22/11/2018 đến ngày 28/11/2018 bao gồm các khu vực sau: Huyện Lệ Thủy: Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện Thôn Mỹ Sơn xã Mỹ Thủy Từ […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 15/11/2018 đến ngày 21/11/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 15/11/2018 đến ngày 21/11/2018 bao gồm các khu vực sau: Huyện Lệ Thủy: Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện Các thôn Phan Xá, Xuân Bồ, Hoàng […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 08/11/2018 đến ngày 14/11/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 08/11/2018 đến ngày 14/11/2018 bao gồm các khu vực sau: Huyện Lệ Thủy: Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện Thôn Cây Bông xã Kim Thủy Từ […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 01/11/2018 đến ngày 07/11/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 01/11/2018 đến ngày 07/11/2018 bao gồm các khu vực sau: Thành phố Đồng Hới: Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện Các tổ dân phố 11,13,14 Phường […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 25/10/2018 đến ngày 31/10/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 25/10/2018 đến ngày 31/10/2018 bao gồm các khu vực sau: Huyện Bố Trạch: Khu vực Thời gian ngừng cung cấp […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 18/10/2018 đến ngày 24/10/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 18/10/2018 đến ngày 24/10/2018 bao gồm các khu vực sau: Thành phố Đồng Hới: Khu vực Thời gian ngừng cung […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 11/10/2018 đến ngày 17/10/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 11/10/2018 đến ngày 17/10/2018 bao gồm các khu vực sau: Thành phố Đồng Hới: Khu vực Thời gian ngừng cung […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 04/10/2018 đến ngày 10/10/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 04/10/2018 đến ngày 10/10/2018 bao gồm các khu vực sau: Thành phố Đồng Hới: Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện Các tổ dân phố 3, 6, […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 27/9/2018 đến ngày 03/10/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 27/9/2018 đến ngày 03/10/2018 bao gồm các khu vực sau: Thành phố Đồng Hới: Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện Các tổ dân phố 3, 4, […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 20/9/2018 đến ngày 26/9/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 20/9/2018 đến ngày 26/9/2018 bao gồm các khu vực sau: Huyện Lệ Thủy: Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện Thôn Cây Bông xã Kim Thủy Từ […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 13/9/2018 đến ngày 19/9/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 13/9/2018 đến ngày 19/9/2018 bao gồm các khu vực sau: Thành phố Đồng Hới: Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện Các nhà máy và cơ sở […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 06/9/2018 đến ngày 12/9/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 06/9/2018 đến ngày 12/9/2018 bao gồm các khu vực sau: Thành phố Đồng Hới: Khu vực Thời gian ngừng cung […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 30/8/2018 đến ngày 05/9/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 30/8/2018 đến ngày 05/9/2018 bao gồm các khu vực sau: Thành phố Đồng Hới: Khu vực Thời gian ngừng cung […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 23/8/2018 đến ngày 29/8/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 23/8/2018 đến ngày 29/8/2018 bao gồm các khu vực sau: Huyện Lệ Thủy: Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện Thôn Châu Xá xã Mai Thủy; thôn […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 16/8/2018 đến ngày 22/8/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 16/8/2018 đến ngày 22/8/2018 bao gồm các khu vực sau: Thành phố Đồng Hới: Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện Tổ dân phố 15 phường Bắc […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 09/8/2018 đến ngày 15/8/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 09/8/2018 đến ngày 15/8/2018 bao gồm các khu vực sau: Thành phố Đồng Hới: Khu vực Thời gian ngừng cung […]

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 26/7/2018 đến ngày 01/8/2018

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 26/7/2018 đến ngày 01/8/2018 bao gồm các khu vực sau: Thành phố Đồng Hới: Khu vực Thời gian ngừng cung cấp điện Thôn Rẫy Cau xã Nghĩa Ninh […]